Madservice

Madservice er et tilbud til de borgere, som ikke længere selv er i stand til at lave et varmt måltid mad.

Du skal visiteres til madservice for at kunne  få leveret kølemad. Der kan ikke ydes hjælp til at lave varm mad i hjemmet.

Læs mere i kvalitetsstandard

Praktisk information om madservice

Madservice i eget hjem

Pris for madservice i eget hjem er gældende fra 2016

Se hvilke dage i ugen maden bliver leveret

 

Du vælge mellem to fritvalgsleverandører:

Det danske madhus Kram

Din private kok

 

Café

Du kan også vælge at købe mad i en af Holbæk Kommunes caféer på Ældreområdet. Maden i caféerne laves af Holbæk kommunes eget centralkøkken. Når du i forvejen er modtager af visiterede ydelser, betragtes du som værende visiteret til madservice i caféerne.

Læs mere i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere om caféerne

Cafépriser 2017

 

Madservice i plejebolig

Når du bor i plejebolig, skal du betale for din mad.

Læs mere i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Pris for madservice i plejecenter samt andre ydelser

 

 

Kommunal leverandør

Der er to kommunale køkkener, som tilbereder den mad, der serveres i plejeenhederne samt i spisecaféerne.


Feedback

Sidst opdateret

16.01.2017

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Telefontid mellem 08.00 - 09.30
E-mail: visitation@holb.dk

Åbningstider

Mandag- onsdag kl. 10.00 - 13.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.30

Fredag kl. 10.00 - 13.00