Om Jobcenteret

I Jobcenter Holbæk har både arbejdsgivere og borgere let adgang til information, råd og vejledning

Jobcenteret er centralt placeret i Holbæk by. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne. Herunder formidling af arbejdskraft, varslinger, rådgivning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

Jobcenteret servicerer årligt omkring 20.000 borgere og 2.000 virksomheder. Jobcenteret betragter sin indsats som et vigtigt bidrag til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder.

Jobcenter Holbæks mission er: at sikre at arbejdsstyrken i Holbæk er så stor og velkvalificeret som muligt samt at beskæftigelsen er så høj som muligt.

Jobcenter Holbæk vil gerne være kendt for at:

•høre til blandt de bedste jobcentre med resultater over gennemsnittet på alle centrale områder.

•være en troværdig samarbejdspartner.

•have en klar beskæftigelsesorienteret og uddannelsesorienteret tilgang, der medfører en tidlig, effektiv og helhedsorienteret indsats overfor borgere og sikrer rette person til rette sted.

•borgeren oplever en helhedsorienteret indsats – også når borgeren skifter mellem forskellige ydelser.

•være virksomhedernes samarbejdspartner ved rekruttering og fastholdelse.

•være kendetegnet ved tæt direkte kundekontakt, nytænkende løsninger, tilgængelighed og tydelig kommunikation.

•være en åben organisation, hvor det lokale netværk af interessenter og samarbejdspartnere har markant indflydelse.

•arbejde nytænkende og åbent med afprøvning og udvikling af nye arbejdsmetoder, hvor der løbende er nyskabende projekter, som gerne skal have både lokalt og nationalt perspektiv.

•orientere sig både lokalt og regionalt i sin samlede indsats.

•have kompetente medarbejdere, der kontinuerligt kompetenceudvikles og som har stor indflydelse og ansvar for indsatsen.

•involvere Andre Aktører i indsatsen, når disse bidrager til at få borgere hurtigere i job samt at bruge Andre Aktørers viden til at udvikle indsatsen.

Jobcenter og borger

Alle, der henvender sig i jobcentret mødes med en indsats, der har fokus på beskæftigelse. Jobcentret vil så vidt muligt formidle de ledige hurtigt tilbage i job eller uddannelse via et øget fokus på jobsøgning og rådgivning.

Jobcenter og virksomheder

Jobcenter Holbæk er virksomhedernes indgang til det offentlige beskæftigelsessystem. Jobcentrets virksomhedskonsulenter støtter virksomhederne i rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft

Jobcenter og resultater

Jobcenteret fokuserer på resultater og måles hele tiden

Klager over Arbejdsmarkedscenter

Klager over afgørelser i Arbejdsmarkedscenter

Sagsbehandlingstider

For Borgerservice, Børn og Unge, Socialcenteret, Ældreområdet og arbejdsmarkedscenteret er der en samlet oversigt over sagsbehandlingstider

Enhedsomkostninger

Offentliggørelse af kommunens enhedsomkostninger


Feedback

Sidst opdateret

20.09.2016

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen