Sygemeldt

Skulle du i en periode blive så syg, at du er ude af stand til at passe dit arbejde, kan du modtage sygedagpenge, mens du er uarbejdsdygtig – og/eller din arbejdsgiver kan få en godtgørelse (refusion) for den tid udover de første 30 dage, hvor du er uarbejdsdygtig. Hvis du godt kan passe en del af dit arbejde, kan du blive delvis raskmeldt. Hør om dine muligheder for at blive delvis raskmeldt hos din arbejdsgiver eller ved henvendelse til sygedagpengeafdelingen i jobcenteret.

Læs mere om sygedagpenge

Sygedagpenge omfatter alle der har optjent ret til arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du har spørgsmål til din egen sygedagpengesag eller er i tvivl om du har ret til sygedagpenge, kan du læse mere her (link til FAQ SDP), kontakte din sagsbehandler eller gøre brug af selvbetjeningsløsningerne (link til selvbetjening).

Skulle din sygdom være så alvorlig, at din arbejdsevne måske er varigt nedsat, kan du læse mere om dine muligheder for at blive på arbejdsmarkedet.

Læs mere om nedsat arbejdsevne 

Skulle du ønske at vide mere om, hvordan du kan få et sundere arbejdsliv, kan du i menuen til venstre søge information om psykisk og fysisk arbejdsmiljø, motion, sund kost, rygeafvænning og andre ting du selv kan gøre for at få det bedre eller forebygge at du bliver syg.

Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Motion og sundhed

I Holbæk Kommune mener vi, at vi har et medansvar for at gøre det nemmere for den enkelte at træffe de sunde valg.

Godt arbejdsmiljø

Fra sygdom til arbejdsevne


Feedback

Sidst opdateret

27.09.2016

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.  

 

Læs nyheden