Forældrebestyrelser og forældreråd

Her kan du læse om daginstitutionernes vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Alle dagtilbudsdistrikter skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse.

Styrelsesvedtægterne bestemmer hvilke principper en forældrebestyrelse skal arbejde ud fra.

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser (pdf)

Udvalget for Børn har besluttet, at der skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og dagplejen. Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen