Frivillige i dagtilbud

På dagtilbudsområdet har vi tilknyttet en række frivillige, der i fællesskab med børnehuse og dagplejen biddrager til at give børn en god hverdag. Frivillige kan være knyttet til projekter som dem du kan se herunder. Det kan også være enkelte borgere der giver en hjælpende hånd med i hverdagen, læser, bager boller eller noget helt tredje.

Læs om det der rør sig på frivillighedsområdet i Læring & Trivsel

Så er der kommet sommerbrev om de aktiviteter sker i samarbejde med frivillig, i dagtilbud og på skoler. 

Du finder brevet ved at klikken på linket SOMMERBREV

Cafe gruppen i Stestrup 

Alle aldre i Stestrup Børnegård!

Cafegruppen fra Kr. Eskilstrup Borgerforening kommer hver 14 dag til Stestrup Børnegård, hvor de hygger sig med kaffe, brød, håndarbejde og meget snak og grin.

Forleden dag fik de også en sving om, da børnegården her i sommerugerne har et tema der handler om gamle sange og sanglege. Både børn og de voksne i alle aldre hyggede sig sammen med dans og sang.

Når vejret tillader det, rykker Cafegruppen fra kontorhuset ud i skolegården. Børnegården sætter stor pris på at kunne lægge lokaler til Cafegruppens samvær og vi nyder når børn og voksne mødes på nye måder, fx har børnene har sunget for Cafegruppen.

Stestrup Frivlillige Aeldre Paa Legepladsen

Legebanden 

Børn kan også blive frivillige i Holbæk 

Medlemmer af Legebanden er elever fra 5. og 6. klasse fra den nærliggende skole. Børnehuset har via plakater på skolen, inviteret eleverne med i projektet Legebanden. Eleverne skal skrive en kort ansøgning til børnehusene om hvem de er og hvorfor de kunne tænke sig at være med. Alle elever og den voksne fra børnehuset, deltager i et 3 timers undervisning i, hvordan man tilrettelægger lege for mindre grupper børn, undervisningen gennemføres af DGI. Legebandemedlemmerne kommer i børnehuset i 1½ time en gang om ugen. Eleverne forbereder sig på de lege de vil lege med en mindre gruppe børn - altid støttet af de voksne i børnehuset. De modtager bevis på at have været frivillig i Legebanden.

Du kan læse mere om legebanden, finde oplysninger om hvordan du kommer med i en legebande og se klip fra TV2 Øst ved at klikke på linket

 LEGEBANDEN

Børnehuse og spejdere 

Spejderne arbejder med ansvar og børns lederegenskaber

Det er blevet en succes for børnehusene at samarbejde med spejderne. Børnene opdager og oplever nye lege og udfordringer og personalet opnår praksis viden og læring om hvordan legepladsen og "udelivet" kan indgå i hverdagens aktiviteter, på en nem og tilgængelig måde.

For spejderne er det muligheden for at rekruttere nye spejdere. De kommer i Børnehuset en eller to gange om måneden i 1½ - 2 timer, i en aftalt periode. Børn og voksne fra børnehuset deltager i de aktiviteter spejderne tilrettelægger og står for.

"At være spejder er andet end blot at kunne lave bål og snitte med kniv, deres aktiviteter spænder vidt. Spejderne lægger stor vægt på, at børnene lærer selv at tage ansvar og at børn lærer at lede andre børn."

Aktuelt er samarbejde med Skovvejens Blå Spejdere. Du kan læse mere og få hjælp til at starte et samrbejde med spejderne ved at trykke på linket

SPEJDER

Små og ældre synger

Sang og fællesskab - på tværs af alder 

Et samarbejde mellem beboerne på Stenhus Plejecenter og børn fra Dagplejen Evigglad fra Distrikt Tuse. Børnene kommer på plejecentret 2 gange om måneden – de ældre er blevet kørt ind i fællesrummet. Børnene synger og danser sanglege, som de ældre kan huske fra deres egen barndom, nogen af de ældre synger med, andre vipper med foden eller klapper sig på låret.

Det er socialt samvær på tværs af alder og evner og rammer lige ind i begge fagområders kerneydelse: At bibringe beboerne så meget trivsel og livskvalitet/glæde som muligt i dagligdagen samt at opnå tryghed og læring i hverdagen

Både unge og ældre fortæller glædestrålende om succesen. Du kan læse mere og ikke mindst se klip (og synge med) ved at trykke på linket

FÆLLESSANGLEG 

 Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kontakt

Frivillighedskoordinator

Børn & Unge

 

Peter Juul-Wiese

Telefon: 72 36 72 10

E-mail: pjw@holb.dk