Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport for 2014 er nu tilgængelig. Du finder rapporten her på siden.

Kvalitetsrapporter for dagtilbud

I 2011 blev det aftalte kommunerne og regeringen, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud.

I Holbæk Kommune har vi valgt en form, hvor oplysningerne udgives i en kvalitetsrapport, som er anbefalet af Kommunernes Landsforening (KL). Du kan se mere på KL's hjemmeside, hvor du også se kvalitetsrapporter for andre kommuner. Kom til KL's hjemmeside Se KL's hjemmeside

Kvalitetsrapport 2014

Første kvalitetsrapport for 0-6års området i Holbæk Kommune er udarbejdet i 2011 og offentliggjort i starten af 2012. Der er siden sket en større strukturændring på området.

Set i lyset af den nye struktur og arbejdet med strategi for fremtidens dagtilbud, har udvalget for børn besluttet at kvalitetsrapporten for 2014 skal sætte fokus på få, men væsentlige områder. De 3 overordnet temaer er:

Dagtilbuddenes arbejde med udvikling af læringsmiljøer

Herunder en belysning af, hvordan dagtilbuddene arbejder med formulering af mål, dokumentation og evaluering af pædagogisk praksis.

Dagtilbuddenes understøttelse af børns sproglige udvikling

Herunder en vurdering af den aktuelle effekt af dagtilbuddenes arbejde med sprogstimulering.

Erfaringsopsamling om projekt børn i bevægelse (DGI uddannelsen)

Du kan læse kvalitetsrapporten for 2014 ved at klikke her: 

Kvalitetsrapport 2014

Det er gældende for alle tre temaer, at de har afsæt i Børne – og Ungepolitikkens mål, de indgår dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner og de kobler sig til et eller flere af de strategiske indsatser, der i maj 2014 er blevet til Strategi for Fremtidens Dagtilbud.

Børne- og ungepolitikken 

Strategi for fremtidens dagtilbud

Kvalitetsrapporterne vil desuden indeholde en række faktuelle oplysninger, der afspejler kvaliteten på dagtilbudsområdeområdet.

Kvalitetsrapporten for 2014 er under udarbejdelse og vi forventer at rapporten ligger klar til politisk behandling i slutningen af året. Umiddelbart herefter vil kvalitetsrapporten blive offentliggjort på siden her.

 Kvalitetsrapporter fra 2012

Den seneste udgave af kvalitetsrapporterne er fra 2012 og er derfor inddelt i den tidligere distriktsstruktur.

Alle børnehusenes rapporter fra 2011 indgår i en samlet rapport for det enkelte dagtilbudsdistrikt, der igen samles til en fællesrapport for hele kommunens dagtilbudsområde. 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kvalitetsrapporten har tre hovedformål

Politisk indsigt

Den er et aktuelt blik på kvaliteten på dagtilbudsområdet, der skal gøre det muligt for det politiske niveau at prioritere og fokusere på de udviklingsmuligheder kvalitetsrapporten samlet set peger mod. Samtidig skal kvalitetsrapporten gøre det muligt, at sammenligne egen resultater og oplysninger med andre kommuner.

Forældrebestyrelser, forældreråd og samarbejdspartnere

Forældrebestyrelser, forældreråd og eventuelle samarbejdspartnere skal kunne orientere sig om hvordan dagtilbudsområdet via den pædagogiske praksis arbejder med at skabe rammer for børns læring og trivsel. Herunder også hvordan arbejdet ud fra dagtilbudslovens rammer og målsætninger, sker i sammenhæng med de kommunalt besluttede politikker og strategier.

Distrikterne

Kvalitetsrapporten skal udover status og indblik i kvaliteten i de tre temaer, gøre de enkeltre distrikter klogere på kvaliteten af sin egen virksomhed - og med det afsæt give mulighed for, at prioritere og udvikle lokale mål for kommende indsatser i distriktet. Kvalitetsrapporten er dermed et dialogredskab, til brug lokalt i distriktet og i samspillet med det øvrige børneområde.

Kvalitetsrapport 2014