Lukkedage i dagtilbud og SFO

Byrådet har vedtaget, at der er 19 lukkedage om året. I lukkedagene kan du dog få dit barn passet i fællespasning, undtaget Grundlovsdag og juleaftensdag.

Oversigt over lukkedage

Byrådet har vedtaget, at der er 19 lukkedage om året. I lukkedagene kan du dog få dit barn passet i fællespasning, undtaget Grundlovsdag og Juleaftensdag. Dagene er valgt under hensynstagen til:


•at der er tale om dage hvor fremmødet er under 25 %
•at de 10 af de 19 dage er placeret i to sammenhængende uger i sommerferien
•at de øvrige dage placeres i sammenhæng med dage, hvor der i forvejen er lukket i institutionen, f.eks. i forbindelse med helligdage

Der tilbydes fællespasning på alle lukkedage på nær Juleaftensdag og Grundlovsdag, jf. retningslinier fra regeringen og KL.

 

 Lukkedage 2016 Datoer  Fællespasning 
 Mandag til onsdag før påske            21. - 23. marts            Ja
 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  6. maj  Ja
 Uge 29 og 30  18. - 29. juli  Ja
 Lille juleaften  23. december  Ja
 Mellem jul og nytår  27. - 30. december  Ja
 Lukkedage 2017 Datoer  Fællespasning 
 Påske                                            10. - 12. april              Ja
 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  26. maj  Ja
 Grundlovsdag  5. juni  Nej
 Uge 29 og 30  17. - 28. juli  Ja
 Juleaftensdag  24. december  Nej
 Mellem jul og nytår  27. - 29. december  Ja

Kommunen tager forbehold for placering af yderligere to lukkedage omkring jul og nytår 2017.

Lukkedage 2018                          Datoer  Fællespasning 
 Påske                                                26. - 28. marts  Ja
 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  11. maj  Ja
 Grundlovsdag  5. juni  Nej
 Uge 29 og 30  16. - 27. juli  Ja
 Juleaftensdag  24. december  Nej
 Mellem jul og Nytår  27. - 31. december  Ja
Lukkedage 2019  Datoer   Fællespasning
 Påske                                                15. - 17. april          Ja
 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  31. maj  Ja
 Grundlovsdag  5. juni  Nej
 Uge 29 og 30  15. - 26. juli  Ja
 Juleaftensdag  24. december  Nej
Mellem jul og Nytår  27. - 31. december  

 Her kan du læse mere om fællespasning

 Feedback

Sidst opdateret

22.06.2016

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen