Mest for medarbejdere

På siden her, finder du en række af de aktiviteter og udviklingsprojekter vi arbejder med på dagtilbuds området i Holbæk Kommune. Siden er som overskriften indikerer, mest for medarbejdere. Vi er dog sikre på at du som forælder eller anden fagperson her interesse i udviklingen af børneområdet i Holbæk, vil kunne finde meget nyttig og spændende viden her på siden.

Siden indeholder inspirations materiale fra aktiviteter, udviklingsprojekter og frivillige indsatser.  

Du kan samtidig orientere dig om hvad vi arbejder på i forhold til kompetenceudvikling, og finde relevante fagartikler.  Modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger starte i daginstitution. I det følgende findes links og viden om modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Handleplaner i dagtilbud

Fælles handleplans skabelon for dagtilbud. Vi har nu revideret skabelonen til handleplaner på børn i udsatte positioner. Handleplanen skal benyttes, når der er bekymring for et barns udvikling, læring og trivsel.

Forebyggelse af seksuelle krænkelser - dialogmateriale

Vi har i Holbæk udarbejdet et dialog materiale, om forebyggelse af grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser af børn i dagtilbud.

Procedure og vejledningmateriale til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og seksuelle overgreb.

Magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området

Billeder og video i dagtilbud og skole

På denne siden finder du den fælles vejledning for børne og unge området i Holbæk.

12 gode råd om forældrekommunikation og links til mere viden

Forældre er det vigtigste i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Derfor er det afgørende at vi som pædagogisk personale kommunikere og formidler den viden og information vi har om barnet på den bedst mulige måde. Det er ikke altid en nem opgave, derfor har vi samlet 12 gode råd om forældrekommunikation

Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud

Herunder finder du vejledning børn børn der sover i dagtilbud samt retningslinjer for brug af soveseler

Den pædagogiske læreplan - redskaber og inspiration

Her på siden finder du redskaber, der kan understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. Vi opdaterer siden løbende, i takt med at vi udvikler eller finder relevante støtte værktøjer til arbejdet i praksis.

Kompetenceudvikling 2016

På denne side finder du aktuelle kompetenceudvikling forløb for medarbejdere og ledere i Holbæk

Inklusion i dagtilbud og skole

I Holbæk arbejder vi med et fælles inklusionsgrundlag - Alle skal opleve at være en del af et fællesskab


Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen