Mest for medarbejdere

På siden her, finder du en række af de aktiviteter og udviklingsprojekter vi arbejder med på dagtilbuds området i Holbæk Kommune. Siden er som overskriften indikerer, mest for medarbejdere. Vi er dog sikre på at du som forælder eller anden fagperson her interesse i udviklingen af børneområdet i Holbæk, vil kunne finde meget nyttig og spændende viden her på siden.

Siden indeholder inspirations materiale fra aktiviteter, udviklingsprojekter og frivillige indsatser.  

Du kan samtidig orientere dig om hvad vi arbejder på i forhold til kompetenceudvikling, og finde relevante fagartikler.  Modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger starte i daginstitution. I det følgende findes links og viden om modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Informationsmateriale og links til hvordan du understøtter matematisk sprog og tankegang i dagtilbud. Herunder viden om hvordan tal, antal, størrelser, former og mønstre bliver en naturlig del af pædagogikken, allerede fra vuggestuen

Handleplaner i dagtilbud

Fælles handleplans skabelon for dagtilbud. Vi har nu revideret skabelonen til handleplaner på børn i udsatte positioner. Handleplanen skal benyttes, når der er bekymring for et barns udvikling, læring og trivsel.

Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis

Her på siden finder du redskaber, der kan understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. Vi opdaterer siden løbende, i takt med at vi udvikler eller finder relevante støtte værktøjer til arbejdet i praksis.

Fælles konference AL november 2015

500 medarbejdere vil forbedre dagtilbud. Mørkøv hallen summede af liv, da 500 medarbejdere fra Holbæk Kommunes dagtilbud var samlet for at præsentere deres resultater fra det seneste års kompetenceudviklingsforløb.

Aktionslærings materialer og videoklip

På siden her kan du finde videoklip, nyhedsbreve, materialer og inspiration til arbejdet med pædagogisk planlægning, udvikling og refleksion i dagtilbud.

Arbejdet med børns sproglige udvikling

I Holbæk har vi brug for et særligt fokus på børns sprog. Derfor arbejder det samlede dagtilbudsområde, på at styrke og forbedre børns sprog ved hjælp af en række reflekteret og tilrettelagte sproglige indsatser

Så lad dog barnet....

Her finder du en samling af Inspirations materialer under temaet "Så lad dog barnet" om selvhjulpenhed, motorisk udvikling og ikke mindst en bevidsthed om den udvikling der er, når barnet får lov at klare mange ting selv

Arbejdet med de 0-2 årige

På denne siden finder du inspiration til kvalitetsudvikling af arbejdet med de 0-2 årige. Vi ved fra forskning, at tiden fra barnet starter i dagplejen eller i et børnehus, er afgørende for barnets videre trivsel, læring og udvikling

Faglige arrangementer

På skole og dagtilbudsområdet i Holbæk, holder vi jævnligt arrangementer, der skal inspirere, vidensdele og "forstyrre" vores faglige arbejde. Herunder kan du se video klip fra vores seneste arrangementer, eller lade dig inspirere af artikler og beskrivelser.

Kompetenceudviklings forløb 2015/2016

I 2015 iværksættes et større kompenceudiviklings forløb i samarbejde med UCSJ. Forløbet sætter fokus på arbejdet med aktionslæring og narrativ fortælling i praksis - tæt knyttet til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området

Forebyggelse af seksuelle krænkelser - dialogmateriale

Vi har i Holbæk udarbejdet et dialog materiale, om forebyggelse af grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser af børn i dagtilbud.

ICDP – relationskompetence

Børnekonsulentcentret tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl.

Natur, udeliv og læring i dagtilbud

På denne side finder du viden og inspiration til leg og læring ude. Vi har samlet links, litteratur der sætter fokus på udelivets muligheder med afsæt i læringsmål

Inklusion i dagtilbud og skole

I Holbæk arbejder vi med et fælles inklusionsgrundlag - Alle skal opleve at være en del af et fællesskab

12 gode råd om forældrekommunikation og links til mere viden

Forældre er det vigtigste i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Derfor er det afgørende at vi som pædagogisk personale kommunikere og formidler den viden og information vi har om barnet på den bedst mulige måde. Det er ikke altid en nem opgave, derfor har vi samlet 12 gode råd om forældrekommunikation

Find fidusen med Læsefidusen

Projektet er et samarbejde mellem Holbæk Bibliotek, Læsefidusens Læringsrum i Bog & Idé i Smedelundsgade og Dansklærerforeningen, samt naturligvis børn, forældre og pædagoger i 6 børnehaver i Holbæk Kommune. 140 børn og 40 voksne er igang med at finde Fidusen

Rammer og retningslinjer i dagtilbud

Her kan du finde vejledninger, rammer og retningslinjer for arbejdet med dagtilbud i Holbæk. Du kan som medarbejder har du med oversigt og adgang til relevant materiale om brug af billeder, børn der sover og beredskabsplan


Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen