Pædagogiske læreplaner

Som en del af realiseringen af strategi for fremtidens dagtilbud, skal arbejdet med læreplaner revideres i alle distrikter og i alle børnehuse. Til at støtte arbejdet og udviklingen, er udarbejdet en guide. Herunder finder du guiden og kan læse mere om de mange udviklingstiltag.

Den pædagogiske læreplan

Pædagogiske læreplaner er et lovkrav. I dag forudsættes det derfor, at den pædagogiske læreplan er det væsentligste styringsredskab i udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnenes læring, trivsel og udvikling. Et arbejde, der udover at kvalificere den pædagogiske praksis, også bidrager til medarbejdernes faglige bevidsthed/status, udvikling af pædagogiske metoder, samt gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde. Læreplanen har altså mange positive effekter for både børn, personale og forældre.

Alle områder arbejder ud fra den fælles læreplan

Alle områder I Holbæk arbejder med fælles læringsmål og med fokus på børns læringsudbytte og tegn på læring. På hjemmesiden for dit barns børnehus, kan du se hvordan læreplanen ser ud.

Find den aktuelle læreplan ved at klikke her, hvorefter du skal vælge et område

Revision af pædagogisk læreplan 2014/15 

Som en del realiseringen af strategi for fremtidens dagtilbud, blev læreplanen revideret i alle distrikter og børnehuse. Revisionen foregik i tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og distrikternes bestyrelser.

Til at støtte arbejdet og udviklingen, blev der udarbejdet en guide. Guiden satter rammen for de pædagogiske læreplaner, og beskriev dermed en række fælles indholdsmæssige og metodiske krav til arbejdet. Samtidig er den en praktisk håndsrækning og inspirationskilde til dagtilbuddenes ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser, der skal støtte dagtilbuddene i hvordan læreplanen konkret kan udarbejdes og udmøntes.

Guide til pædagogsike læreplaner Feedback

Sidst opdateret

22.07.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner

Revisionen af de pædagogiske læreplaner er det første og vigtigste trin i arbejdet med Strategi for fremtidens dagtilbud.

Ambitionen er, at den pædagogiske læreplan bliver ét samlet afsæt for det pædagogiske arbejde. Læreplanen skal samtidig følge de kommunale strategier og politikker.

Klik på linket for at komme til Guide til pædagogiske læreplaner