Takster og tilskud 2014

Her kan du se takster for forældrebetaling og madordning, samt tilskud til økonomisk friplads og tilskud til privatpasning.

 

Den månedlige forældrebetaling for børn i daginstitutioner, kommunal dagpleje og skolefritidsordninger/klubber er fastsat til nedenstående.

Pr. 1. januar 2014 er taksten pr. måned i 12 mdr.              

 

Takst  

           

Daginstitution

 
Institutionsplads 0 til 2 år og 8 måneder 2.543 kr.
Institutionsplads 2 år og 9 måneder til 6 år: 1.508 kr.
Madordning pr.  barn uanset alder    470 kr.
Kommunal dagpleje, incl. kost: 2.549 kr.
   
Kommunale fritidstilbud til børn i skolealderen    0. - 3. kl          4 kl. og ældre
Heltidsmodul  1.670 kr.  1.073 kr.
Cirkus Kæphøj    1.316 kr.
     

Tilskud til privat børnepasning                                                

Tilskud

Max. tilskud til privatbørnepasning 0 til 2 årige 5.560 kr.
Max. tilskud til privatbørnepasning 3 til 5 årige 2.967 kr.

 

Fripladser

Pr. 1. januar 2014 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomiske tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger.

Indtægtsgrænsen er herefter    
Under 161.700 kr. Udgør egenbetalingen                               0 %
Over   502.200 kr. Udgør egenbetalingen                            100 %

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
•7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
•56.559 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Den aktuelle indtægt, der ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads beregnes fra 1. januar 2014 således:
•Den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til pladsanvisningen.

Tilskud til privat børnepasning

Når du ansætter en børnepasser kan der ydes tilskud til børn i alderen 6 måneder til 5 år.

Betingelserne for tilskud til privat børnepasning

Pr. 1. januar 2014 yder kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter dog max. 5.560 kr. pr. md. for børn i alderen ½ - 2 år og max. 2.967 kr. pr. md. for børn i alderen 3 – 5 år. Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn.

Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at forældrene indgår aftale med andre, fx. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling. Det er en betingelse, at barnet er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du skal ansøge om tilskud digitalt.

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback

Sidst opdateret

10.07.2014

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen