Strategi for fremtidens dagtilbud

Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik. Herunder kan du læse mere om strategien og de kommende års indsatser på 0-6 års området.

Strategi for fremtidens dagtilbud 

Strategi for fremtidens dagtilbud er blevet til i samarbejde mellem ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet og i tæt samarbejde med fagpersoner fra f.eks. skole og specialområde. I arbejdet med strategien har vi inddraget borgere, forældre og alle medarbejdere på 0-6 års området. Det har været en omfattende, men også vigtig proces.

Du kan læse strategien her 

Strategi for fremtidens dagtilbud

 I 2014/2015 arbejdes der fokuseret medFeedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Se strategien her