Strategi for fremtidens dagtilbud

Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik. Herunder kan du læse mere om strategien og de kommende års indsatser på 0-6 års området.

Strategi for fremtidens dagtilbud 

Strategi for fremtidens dagtilbud er blevet til i samarbejde mellem ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet og i tæt samarbejde med fagpersoner fra f.eks. skole og specialområde. I arbejdet med strategien har vi inddraget borgere, forældre og alle medarbejdere på 0-6 års området. Det har været en omfattende, men også vigtig proces.

Du kan læse strategien her 

Strategi for fremtidens dagtilbud

Du kan læse børne og ungepolitikken her

Børne og ungepolitik 

I 2016 der fokuseret på 

  • 5 arbejdsgrupper er nedsat til udvikling af sprogindsatser i dagtilbud og skole 
  • Uddannelse og brush up kurser i Aktionslæring for alle medarbejdere 
  • Uddannelse af sprogvejledere på diplomniveau i alle børnehuse 
  • Implementering af forældreintra "Børn I Holbæk" 


Feedback

Sidst opdateret

22.07.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Se strategien her