Frit skolevalg

Som hovedregel skal dit barn gå på den folkeskole, der er tilknyttet det distrikt det bor i. Du kan vælge en skole der ligger uden for dit eget distrikt

Skoledistrikter

Dit barn har krav på at blive tilbudt en plads på folkeskolen, i det distrikt det bor.

Læs mere om skolerne og deres afdelinger

Valg af afdeling

Dit valg af afdeling vil blive opfyldt udfra skolebestyrelsens principper.
For at kunne opfylde ønsket om en bestemt afdeling, skal der være nok elever til at danne en børnehaveklasse, i barnets første skoleår.

Læs mere om skolebestyrelsernes arbejde

Valg af anden skole end distriktsskolen

Hvis du ønsker en anden skole end distriktsskolen til dit barn, skal du søge direkte hos den ønskede skole.

Se oversigt over folkeskoler i Holbæk kommune

Både andre skoledistrikter og andre kommuner skal tilbyde plads til dit barn, hvis du ønsker det. Dog skal der være plads i klasserne på det klassetrin dit barn går.

Hvis der er flere børn der søger til en bestemt skole eller afdeling i Holbæk kommune, og der ikke har pladser nok, gælder følgende:

  • Børn der er bosat i kommunen går forud for børn fra andre kommuner
  • Dem der bor tættest på den enkelte afdeling går forud for dem der bor længere væk
  • Hvis der efter de to første punkter stadig er for mange ansøgere, trækker man lod.

I Holbæk kommunes folkeskoler er reglen, at der ikke må være flere elever end 24 i gennemsnit pr. klasse pr. klassetrin. Der er 4 pladser mere, som er reserveret til tilflyttere fra andre kommuner.

Kan man skifte tilbage til distriktsskolen?

Når dit barn først har skiftet til en anden skole end distriktsskolen, kan du kun flytte det tilbage igen, hvis skolen har plads.

Søskende

Dit barns søskende skal tilbydes plads på den samme skole, uanset om den ligger i en anden kommune eller et andet distrikt. Alle børn i samme husstand går ind under denne regel.

Hvis en klasse flytter afdeling i på grund af klassedannelsen, skal skolerne ikke tilbyde søskende plads på samme afdeling.

Transport

Som udgangspunkt tilbyder Holbæk Kommune ikke gratis elevtransport til børn, der ikke går på distriktsskolen. Læs mere om elevtransport

 Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Ved adresseflytning

Hvis dit barn under sit skoleforløb flytter, har det ret til at blive sin nuværende skole og SFO

Find dit skoledistrikt

Holbæk Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter.
Se på kortet, hvilke folkeskoler der ligger i dit distrikt.

Som stort kort, søg på adressen - åbnes i nyt vindue

Klik på de blå markeringer på kortet for at få information om distrikter og skoler. Du kan klikke dig videre til hvert distrikts og hvert skoles' hjemmeside for at læse mere.