Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporten dokumenterer skolevæsnets kvalitet. De danske kommuner skal hvert år lave en kvalitetsrapport for folkeskolerne, jf. Folkeskoleloven.


De danske kommuner skal hvert år lave en kvalitetsrapport for folkeskolerne, jf. Folkeskoleloven.

De udarbejdes bl.a. som et redskab til kommunalbestyrelsen, til brug ved opfølgning på f.eks.

  • Faglig niveau
  • Socialpædagogiske bistand
  • Undervisning i dansk som andetsprog


Kvalitetsrapporten måler desuden skolerne på flere forskellige områder. F.eks. resultater ved afgangsprøver, pædagogiske forhold, elevernes trivsel og overgangen til ungdomsuddannelser.

Kvalitetsrapporten gives så til byrådet en gang årligt og består af en skoledel, som er en gennemgang af hver skole, og en kommunedel, som gælder for kommunen samlet set.

 

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015-16 - skoledelen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015-16 - kommunedelenFeedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen