Skolereform i Holbæk

Herunder kan du læse mere om, hvordan skolereformen bliver til hverdag i folkeskolerne. Du kan blive klogere på, hvad der bliver nyt for dig og dit barn.

En længere og mere varieret skoledag

Det er målet med folkeskolereformen, at alle børn får lært mere i skolen. Det skal ske ved, at børnene får flere timer, nye fag og ved at undervisningen gennemføres på en varieret måde.

Lektiecafe

Ud over den faste undervisningstid skal skolerne tilbyde lektiehjælp til de elever, som ønsker det.

Mere motion og bevægelse

Eleverne skal i gennemsnit have mindst tre kvarters daglig motion og bevægelse. En del af motionen er de almindelige idrætstimer. Men derudover skal skoledagen indeholde tilrettelagte fysiske aktiviteter for børnene.

Nye og anderledes fag

Ud over, at timetallet i dansk, engelsk og matematik øges gennem hele skoleforløbet, vil der fra august være nye fag og valgfag i skolen.

Understøttende undervisning

For at gøre undervisningen mere varieret er der med folkeskolereformen indført “understøttende undervisning”. Det er ikke et ny fag på skemaet, men derimod tid til at lære det faglige på andre måder.

Flere skolepædagoger

Der vil rundt regnet være pædagoger med i halvdelen af børnenes skoledagen.

SFO

SFO’en fortsætter med at have morgenåbent, som i dag. Den åbner igen umiddelbart efter undervisningstiden, og den lukker på de samme tidspunkter som før sommerferien.

Skole-hjem-samarbejdet

Den skriftlige kommunikation med skolen sker fortsat via forældreintra. Derudover skal almindelige henvendelser til lærerne ske i tiden mellem kl. 7.30 og kl. 17 og helst sidst på eftermiddagen, hvor eleverne har fri, og lærerne derfor ikke bliver forstyrret i undervisningen.

Den åbne skole

Folkeskolereformen betyder, at skolen i langt højere grad skal inddrage og samarbejde med foreninger, erhvervsliv, institutioner og andre relevante parter uden for skolen.

Mere info

Følg med på forældreintra, da det er her, du kan finde den nyeste information om dit barns skoledag.


Feedback

Sidst opdateret

25.05.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Bag om skolereformen

Find alt, hvad du har brug for om skolereformen.

 

Bag om skolereformen