Præmatur-café. I Holbæk kommune har vi et særligt tilbud, til familier med børn der er født for tidligt.

Et særligt tilbud til familier med børn, der er født for tidligt. I vores åbne præmatur-café har I mulighed for at møde andre forældre med et for tidligt født barn.

I Holbæk kommune har vi et særligt tilbud, til familier med børn der er født for tidligt.

I vores åbne præmatur-café har I mulighed for at møde andre forældre med et for tidligt født barn.

I præmatur-caféen vil I møde sundhedsplejerske Mette Kaas samt udvalgte fagpersoner alt efter hvilket emne der er på dagen. Alle har særlig viden og erfaring omkring for tidligt fødte børn.

For at minimere infektionsrisiko er det ikke tilladt at deltage ved sygdom (feber, forkølelse osv).

Har du spørgsmål kan du kontakte Mette Kaas. Tilmelding ikke nødvendig. Børn og bedsteforældre er meget velkomne.

Program for præmatur-café 2015/2016

Rolighedsstræde 5, 4300 Holbæk Kommune kl. 16-17:30

7/9-2015 Besøg af psykolog Line Bo Jensen
Tema: "Psykologiske faktorer i forbindelse med at føde for tidligt"
9/11-2015 Besøg af tale-hørekonsulent Pia Karin Hansen
Tema: "Kommunikation og sprog med det for tidligt fødte barn"
11/1-2016 Besøg af ergoterapeut Lise Fjord Christensen
Tema: "Sansning og motorik"
7/3-2016 Besøg af ressourcepædagog Anne Marie Tholstrup
Tema: "Opstart i dagpasningstilbud"
9/5-2016 Besøg af sundhedsplejerskerne Mette Kaas & Ann-Sofie Rasmussen
Tema: "Søvn og søvnproblemer"
6/6-2016 Besøg af sundhedsplejerskerne Mette Kaas & Ann-Sofie Rasmussen
Tema: "Mad og overgangskost"

 

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Mette Kaas Tlf.: 72 36 47 36

Line Bo Jensen Tlf.: 72 36 62 51

Lise Fjord Christensen Tlf.: 72 36 47 99

Pia Karin Hansen Tlf.: 72 36 55 82

Anne Marie Tholstrup Tlf.: 72 36 55 83

Ann-Sofie Rasmussen Tlf.: 72 36 37 62Feedback

Sidst opdateret

27.05.2016

Ansvarlig redaktør

Webmaster