Ferier og lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding bliver annonceret via Børn i Holbæk og ForældreIntra.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene. Områdernes tilbud annonceres via Børn i Holbæk og ForældreIntra.

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk(dagtilbud) eller ForældreIntra (skole), og du får nærmere information forud for de enkelte lukkeperioder.

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding til disse vil blive annonceret via Børn i Holbæk og ForældreIntra.

Skolernes ferier og fridage

Det er byrådet, der beslutter hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

2016/2017

Ferie/fridage Datoer
Efterårsferie 15. - 23. oktober (uge 42)
Juleferie  22. december - 4. januar
Vinterferie  11. - 19. februar (uge 7)
Påskeferie  8. - 17. april
St. bededag 12. maj
Kr. Himmelfart 25. - 28. maj 
Pinseferie 3. - 5. juni
Sommerferie 24. juni - 7. august (første skoledag er en tirsdag)

2017/2018

Ferie/fridage Datoer
Efterårsferie 14. - 22. oktober (uge 42)
Juleferie  21. december - 7. januar
Vinterferie  10. - 18. februar (uge 7)
Påskeferie  24. marts - 2. april
St. bededag 27. april
Kr. Himmelfart 10. - 13. maj 
Pinseferie 19. - 21. maj
Grundlovsferie 2. - 5. juni
Sommerferie 30. juni - 13. august (første skoledag er en tirsdag)

 Feedback

Sidst opdateret

01.02.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen