Aktionslærings materialer og videoklip

På siden her kan du finde videoklip, nyhedsbreve, materialer og inspiration til arbejdet med pædagogisk planlægning, udvikling og refleksion i dagtilbud.

Aktionslæring 2016 

Aktionslæring og forløbsskema -Ligheder og forskelle 

Vi har identificeret et behov for at tydeliggøre forskelle og ligheder mellem aktionslæring og arbejdet med forløbsskemaer. Vi har derfor produceret en lille undervisningsvideo (35. minutter) der belyser de to metoders hensigter.

Slides til videoen kan være svære at se. Du finder dem her:

Slides til videoen: Aktionslæring og forløbsskema - ligheder og forskelle 

AL træf januar 2016 

Fredag den 22.1.2016 var ledere og tovholdere samlet til AL-træf på Dragebakken. Knap 130 fagfolk samledes for at sætte retning for det kommende års arbejde med AL. Salen summede af liv og debat. Der blev truffet mange vigtige valg om forundrings punkter, og aftalt hvordan arbejdet i 2016 skal tilrettelægges.

Herunder finder du dagens slides

AL slides - AL-træf 22.1.2016

Tak for en fantastisk eftermiddag for alle der være med! 

Aktionslæring 2015 

Aktionslæring i dagtilbud handler om at den enkelte medarbejder og leder træner evnen til undersøge og reflektere over måder, hvorpå man organiserer og udfører sit pædagogiske arbejde.

Målet for den enkelte medarbejder er at reflektere over -og udvikle nye perspektiver på praksis.

Aktionslæringens overordnet mål er etableringen af rammer, der giver de bedste betingelser børns læring i dagtilbud.

Her kan du læse Første Nyhedsbrev og Andet Nyhedsbrev for kompetenceudviklingsforløbet. 

Aktionslæringsskema 

Her finder du et tomt aktionslæringsskema. Klik på linket for at komme til skemaet, der kan hentes ned på din computer eller printes. Aktionslæringsskema

Midtvejsevaluering juni 2015

Den 11.06.2015 var alle tovholdere i AL forløbet samlet til midtvejsevaluering. Målet var at samle og dele viden om forløbets effekt og lave en status på udbyttet i praksis. 

Du kan se oplægget fra dagen ved at klikke på linket her: Midtvejsevaluering præsentation

 

Det sker i forløbet

Al Modellen

I 2015 er iværksat et større kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere i dagtilbud. Det grundlæggende teoretiske fundament er aktionslæring og narrativ fortælling. 

Introduktion til AL 

Vi arbejder løbende på at beskrive de mange udviklingstiltag på hjemmesiden. Herunder kan du se video præsentationer, der sætter rammen for arbejdet med aktionslæring i børnehuse og dagplejen i Holbæk.

 

En lille opmærksomhed 

Vi er nu godt i gang med aktionslæringen for alle medarbejdere. Det betyder også at vi har indsamlet de første erfaringer og opmærksomhedspunkter for forløbet. I videoen herunder kan du se et par af de opmærksomhedspunkter vi lige nu er optaget af

Du kan også kigge på "Kompetenceudvikling 2015" hvor du kan læse mere om arbejdet med aktionslæring i praksis.

Klik på linket for at komme til siden: 

Kompetenceudvikling 2015

Fælles konference AL november 2015

500 medarbejdere vil forbedre dagtilbud. Mørkøv hallen summede af liv, da 500 medarbejdere fra Holbæk Kommunes dagtilbud var samlet for at præsentere deres resultater fra det seneste års kompetenceudviklingsforløb.


Feedback

Sidst opdateret

29.03.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen