Forløbsskema

Forløbsskema til arbejdet med den pædagogiske læreplan

Revision af forløbsskemaet 

Nu har der været arbejdet med forløbsskemaet henover en længere periode, og der er opsamlet tilbagemeldinger fra medarbejdernes praksis. Erfaringerne er brugt til at justere skemaet, således at det virker bedst muligt for medarbejderne. Justeringerne handler primært om en skærpelse af evaluerings spørgsmålene, foruden lidt sproglige skærpelser/justeringer af spørgsmålene undervejs i skemaet.

Du finder det nye skema herunder: 

Forløbsskema justeret i januar 17

Formål

Det er formålet med dette forløbsskema, at tilbyde det pædagogiske personale i Holbæk Kommune et hjælperedskab til brug i arbejdet med den pædagogiske læreplan, der guider personalet gennem væsentlige didaktiske refleksioner. Refleksioner, der sigter mod, at det pædagogiske personale i Holbæk Kommunes dagtilbud går fra fokus på aktiviteter til fokus på effekten og betydningen af aktiviteten for børns læring, gennem en systematisk didaktisk tilgang. Samtidig har det været væsentligt, at redskabet er simpelt at anvende i praksis.

20.4.2015 var vi samlet til oplæg om forløbsskemaet

Aftenen bød på gennemgang af forløbsskemaet, bud på organisering af arbejdet og god dialog om tidsforbrug. Vi afsluttede aftenen med "fakta spillet" hvor distrikterne kæmpede på paratviden om aftenens enme og meget anden nyttig info.   

Billede 2 Kuben Forloebsskema

Billede 3 Kuben ForloebsskemaFeedback

Sidst opdateret

03.01.2017

Ansvarlig redaktør

Rikke Nyvang