Selvhjulpen og selvstændig

Her finder du en samling af Inspirations materialer under temaet "Så lad dog barnet" om selvhjulpenhed.

Så lad dog barnet 

Så lad dog barnet er en samling inspirations materialer og forskellige blik på barnets udvikling og mulighed for selvhjulpenhed. Det handler også om hvordan vi som fagpersonalet er opmærksomme på vores rolle og ansvar i forhold til at skabe muligheder for barnet. Lise Ahlmann kalder det høje service niveau fra voksne, både forældre og fagpersonale for misforstået omsorg. I 2005 lavede hun projekt med en række børnehuse, og producerede filmen "Indlært hjælpeløshed"  til filmen følger borgen "Indlært hjælpeløshed - Omsorg og pædagogik i vuggestuen - en filmkommentar" der sætter fokus på børns ret til at lære og udvikle sig, med voksne omring sig, der forstår vigtigheden af at kunne selv. 

Daginstitutionens facilitering og den grundliggende holdning pædagogen har til stimulerende, lærerige lege, aktiviteter og deltagelse er af betydning for barnets kognitive, motoriske, sociale og emotionelle udvikling. Helt konkret har børn der i deres tidlige barndom har haft mulighed for at opøve egne kompetencer ved selv at deltage i de daglige aktiviteter og gøremål og dermed øve deres selvhjulpenhed, en bedre selvtillid, selvværd. Børn der kan selv har langt større mod til afprøve nye situationer og er robuste.

Forældresamarbejde  

I mange børnhuse og i dagplejen oplever pædagogerne, at forældre servicerer og hjælper deres børn, langt mere end de behøver. Det kan skyldes travlhed eller mangel på omtanke, at forældre hjælper for meget. I en travl hverdag kan hjælp let forveksles med omsorg.

Forældre tænker næppe, at de vil snyde barnet for motorisk udvikling, sproglig udvikling, sanseintegration, læring, nærvær, aktivitet... og selvværd. Men det er faktisk det, de gør. 

Filmen viser forskellige situationer, hvor forældre eller andre voksne kan komme til at hjælpe for meget: 

 • ankomst til institutionen
 • af- og påklædning
 • spisning
 • leg
 • oprydning
 • toiletbesøg
 • trøst

 

Aarhus kommune har lavet en lille film om hvad børn kan selv og forfor det er en god ide at de får lov. Filmen er venlig og ligetil, og den forklarer grundigt, hvad børn kan lære i de forskellige situationer, hvis de får lov. Den vil være velegnet til at at vise på et forældremøde.

I et motorisk perspektiv

For børn er det meget vigtigt at have en god motorik.

Børn lærer igennem leg og ved at bruge kroppen i daglige aktiviteter.
De fleste børn lærer at integrere deres sanser, udvikle sig selv og lære sociale spilleregler igennem leg, ved at afprøve deres omgivelser og ved at være så selvhjulpen som muligt.

Barnets primære sanser er:

 • Berøringssansen
 • Balancesansen
 • Muskelsansen og
 • Leddenes sanser
Lad altid barnet selv prøve om det kan, før I hjælper barnet

Lad barnet deltage i dagligdagens gøremål, fx dække bordet og deltage i oprydningen. Det giver barnet en fornemmelse af, at det er betydningsfuldt for fællesskabet. Dette er med til at opbygge en god selvfølelse. Afpas dog kravene efter alder.

Stimulering af det lidt større barn: 

 • At lade barnet færdes i naturen, hvor barnet kan bevæge sig i sin egen rytme. Naturen har en beroligende indvirkning på sindet. det ujævne underlag og små bakker stimulerer balancesansen og muskel-/led sansen
 • At støtte barnet i at blive så selvhjulpen som muligt ved af-og påklædning, kravle foran jer op ad trapper. Lad barnet bære sin egen taske ind i "pasningen". Ofte hjælper det barnet med mundtlig guidning og tålmodighed.
  Husk "øvelse gør mester".
 • At lade barnet stå på et´ ben, hinke, klatre, hoppe ned, gå balance på en bred streg (fortovskant) eller et tykt tov samt gribe en stor bold med begge hænder. Bolden skal i begyndelsen komme fra gulvet. Senere kan boldspillet udvikles til stort set alle former.
 • At lade barnet tegne og male samt lege med Lego eller lignende legetøj, hvor fingrene skal bruges meget. Det udvikler og styrker finmotorikken.
 • At lade barnet styrke mundmotorikken ved at lege med maden. F.eks. at slikke mad fra mundvigene, at samle en lille ært op med tungen eller med læberne eller andre fantasifulde påfund, der kræver brug af motorikken i og omkring munden.

Du kan læse mere i: 

Finmotoriske øvelserStyrk dit barns fødder  
Lille menneske - stor udvikling 0 - 3 år

I et ergonomisk perspektiv 

Lad dog barnet er en guide til gode ergonomiske arbejdsvaner i daginstitutioner. 

I en travl hverdag er det let at forfalde til de dårlige vaner. Måske bærer du børn, som selv kan gå, eller er for hurtig til at servicere dem under måltidet i stedet for at skabe en hyggelig stemning, hvor de får mulighed for at øve sig i at klare sig selv.

Men hvis du vil passe på din krop og undgå at blive slidt ned, må du gøre op med vanerne.

Ved at sætte fokus på børnenes motoriske udvikling og inddrage dem i de praktiske daglige gøremål slår du to fluer med et smæk: Du styrker børnenes udvikling og passer bedre på dig selv.

I linket herunder finder du materialet Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd fra arbejdsmiljøweb. 

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd Feedback

Sidst opdateret

02.02.2017

Ansvarlig redaktør

Rikke Nyvang