Arbejdet med børns sproglige udvikling

I Holbæk har vi brug for et særligt fokus på børns sprog. Derfor arbejder det samlede dagtilbudsområde, på at styrke og forbedre børns sprog ved hjælp af en række reflekteret og tilrettelagte sproglige indsatser

Inspiration og viden om børns sproglige udvikling 

Om sprog i Holbæk 

Det vi lige nu ved om børns sproglige udvikling er, at vi i Holbæk har behov for at kigge på den tidlige sproglige indsats for alle børn. 

Når vi sammenligner os med det gennemsnitlige niveau for resten af landet, viser undersøgelsen, at der i Holbæk Kommune er 13% flere børn med behov for en fokuseret eller særlig sproglig indsats. Vi har dermed en markant større andel af børn i sproglige vanskeligheder end i resten af landet.

Undersøgelsen indikerer, at børnehuse og dagplejen skal have endnu mere fokus på børnenes sproglige udvikling og en optimering af effekten, når der tages udgangspunkt i resultaterne af de sprogvurderinger, der er foretaget til kvalitetsrapporten 2014. Vi må derfor kigge nærmere på hvordan udbyttet af de sproglige indsatser, kan optimeres. 

Børneindsatsen Tale-Hørekonsulenter

Børneindsatsen står klar til at understøtte alle børnehuse og dagpleje i kommunen. se deres katalog med oplæg om børns sproglige udvikling her: Katalog

Sprogvurderinger 

En af de ting kvalitetsrapporten pegede på, var at forældre og fagpersonale ofte vurderer barnets sprog til at være bedre, end hvad eksempelvis sprogtesten viser. I Holbæk har det været således som loven foreskriver, at der udarbejdes sprogvurderinger, i tilfælde af, at der vurderes at være et behov.

Som en del af det øget fokus på børns sprog, vil vi i den kommende tid sprogvurdere alle 3 årige børn, for at sikre at alle børn med behov for særlig eller fokuseret sprogindsatser opdages tidligt. Tiltaget sker for at sikre en målrettet indsats og konkrete læringsmål for sproglig udvikling.   

Sprogvurderingen har tidligere været gennemført via ministeriets system. Det fungere efter hensigten, men brugervenligheden og muligheden for at lave vurderinger der tastes digitalt er ikke optimale. Derfor overgår vi til et nyt og mere brugervenligt system i løbet af sommeren. Der kommer besked ud til alle, når der er hul igennem. 

Grundlæggende viden om børns sprog

Som en del af arbejdet med børns sproglige udvikling, er det afgørende at personale og forældre har grundlæggende viden om børns sprog og sproglige udvikling. En af de mest aktuelle udgivelser på sprogområdet lige nu, er bogen "Sprogets milepæle"

Bogen har afsæt i hvad dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger og børnehaveklasseledere har brug for at vide om, hvad et barn sprogligt forventes at kunne på et givent alderstrin.

Bogen præsenterer en række forskningsbaserede, sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.

Bogen tilbyder blandt andet et redskab, der kan anvendes når der er tvivl om et barns sproglige niveau.

Du kan finde bogen på Dafolo's hjemmeside

Sprogets Milepaele 1

Inspiration til samarbejde om sproglig udvikling mellem hjem og dagtilbud

Århus kommune har udarbejdet et større sprogligt materiale til inspiration og brug i såvel dagtilbud som i den enkelte familie.

Sprogkalenderen består af 52 løse A3-opslag. På hvert opslag findes "ugens ord" med tilhørende billede, to aktivitetsforslag samt "ugens sprogtip", der giver vejledning i forhold til at styrke det enkelte barns sprogtilegnelse. 

Målet med Sprogkalenderen er at inddrage og informere forældrene om det sprogarbejde, der foregår i dagtilbuddet, herunder at give forældre ideer og gode råd til, hvordan de kan understøtte deres børns sprogudvikling.

Samtidig kan Sprogkalenderen være med til at give det pædagogiske personale inspiration til forskellige sprogaktiviteter.

Du kan downloade kalenderen og oversigtsark her på Aahus kommunes hjemmeside, ved at følge linket: Aarhus kommune sprogkalender

Du kan også finde sprogkalenderen som app til din ipad eller smartphone, ved at søge efter "Sprogkalender" i App Store eller i Google Play. Materialet er gratis såvel i den digitale udgave, som i papir udgaven. 

Sprogkalender Aarhus Kommune

Nyeste forskning i børns sporlige udvikling 

Det er til at få ondt i maven af at tænke på, hvor stor betydning barnets første år har for den senere succes i skole og videre frem i arbejdslivet. Der er en direkte sammenhæng mellem det ordforråd, barnet tilegner sig, inden det er fyldt tre år og den senere skriftsprogstilegnelse. 

Klara Korsgaard, projektkonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning har skrevet denne fagartikel, der sætter fokus på vigtigheden af den tidlige sprogudvikling. 

Ved treårsalderen er 80 % af alle de forbindelser i hjernen dannet (synapser mellem neuroner) Disse synapser er forudsætningen for læring og intelligensmæssig udvikling

Du finder artiklen ved at følge linket herunder

Artikel af Klara Korsgaard om tidlig sproglig udvikling

 

 

Sprogkufferten har base i Holbæk

I Holbæk har vi sprogkonsulenter der i gennem mange år har arbejdet med sproglig udvikling. Vi er blandt andet hjemkommune for Sprogkufferten. Sprogkufferten er udviklet i Jyderup og benyttes nu mange steder i landet. Herunder finder information om sprogkufferten.

Vi lærer sprog

Vi lærer sprog er et nyt koncept der kan anvendes som et konkret værktøj til at løfte opgaven med at styrke børns sprog. Herunder finder du en kort beskrivelse af hvad konceptet kan bruges til og et link direkte til hjemmesiden hvor alle materialer ligger klar

Find fidusen med Læsefidusen

Projektet er et samarbejde mellem Holbæk Bibliotek, Læsefidusens Læringsrum i Bog & Idé i Smedelundsgade og Dansklærerforeningen, samt naturligvis børn, forældre og pædagoger i 6 børnehaver i Holbæk Kommune. 140 børn og 40 voksne er i gang med at finde Fidusen


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Viden om børns sprog

Her findes Børnekonsulentcenterets katalog, med tilbud om oplæg og viden om børns sproglige udvikling.

Se hele  kataloget ved at følge linket