Forebyggelse af seksuelle krænkelser - dialogmateriale

Vi har i Holbæk udarbejdet et dialog materiale, om forebyggelse af grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser af børn i dagtilbud.

Materiale er udarbejdet med det formål at forebygge seksuelle krænkelser af børn i dagtilbud, samt at forebygge at medarbejdere ubegrundet udsættes for mistanke om seksuel krænkelse af børn.

Materialet har således et forebyggende sigte – men har endvidere et handlingsanvisende mål og indeholder derfor også en vejledning/handleguide for "hvis mistanken opstår".

Materialet er udarbejdet af ledere og medarbejdere i dagtilbud i Holbæk Kommune og i tæt samarbejde med Børnekonsulentcenterets fagfolk.

Introduktion til forebyggelsesmaterialet 

Procedurer hvis mistanken opstår

Refleksions spørgsmål til forebyggelsesmaterialet 

Dilemmakort til forebyggelsesmaterialet 

Refleksionsspørgsmål og dilemmakort kan med fordel printes og klippes ud og bruges som dialog-spil ved personalemøder, eller ved relevante faglige arrangementer. 

God dialog!Feedback

Sidst opdateret

24.10.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen