Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og seksuelle overgreb.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner
har vi ansvaret for at bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer,
hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Det kræver viden, kompetencer og handling

Dette vejledningsmateriale beskriver, hvad Holbæk kommunes beredskab indeholder. Det giver konkrete
eksempler på indholdet i beredskabet samt vejledning til, hvordan vi kan arbejde ud fra fælles viden,
rammer og retningslinjer i Holbæk Kommune.

Målet med en samlet beredskabsplan er:

  • at fagpersoner får tilstrækkelig viden til at reagere
  • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
  • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
  • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats

Beredskabet skal formidle viden om forebyggelse og beskrive konkrete handleveje, så man som medarbejder eller leder kender til egen rolle og ansvar og ved,
hvordan man skal håndtere det, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet
med forebyggelse af overgreb i Holbæk Kommunes forskellige tilbud til børn og unge (daginstitutioner,skoler, døgninstitutioner mm.).

Beredskabsplan - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge

Den nødvendige underretning

 Feedback

Sidst opdateret

07.02.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen