Handleplaner i dagtilbud

Fælles handleplans skabelon for dagtilbud. Vi har nu revideret skabelonen til handleplaner på børn i udsatte positioner. Handleplanen skal benyttes, når der er bekymring for et barns udvikling, læring og trivsel.

Skabelonen findes her 

Handleplanen skal være med til at understøtte samarbejdet med forældre, det tværfaglige samarbejde og det almene pædagogiske arbejde, således at vi i fællesskab understøtter Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik og heri arbejdet med at skabe inkluderende fællesskaber.

I udarbejdelsen af skabelonen har der været lagt vægt på:

  •         Enkelhed – den skal være brugbar og let tilgængelig.
  •         Forældre inddragelse – forældrene skal være aktive medskabere af handleplanen.
  •         Ressourceorientering – således at der (uanset udfordringernes karakter) arbejdes på baggrund af de styrker og muligheder barnet, forældrene og den pædagogiske kontekst giver mulighed for.
  •         At skabe balance mellem arbejdet med den pædagogiske kontekst og respekten for, at nogen børn har specifikke udfordringer.
  •         At skabelonen skal kunne bruges i forlængelse af den store variation af redskaber, der allerede anvendes (som fx ”Alle Med”, ”Projekt Rygsæk”, ”Pædagogisk udviklingsbeskrivelse” mv).

Har i brug for sparring til kvalificering til arbejdet med handleplaner, kan I kontakte jeres proceskonsulent fra Børnekonsulentcentret. Dette gælder både i specifikke sammenhænge (som fx KF), men også som mere generel ledelsessparring, til brugen af skabelonen.

Tak til alle, der er kommet med input til udarbejdelsen af skabelonen.Feedback

Sidst opdateret

07.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen