Kompetenceudvikling 2016/2017

På denne side finder du aktuelle kompetenceudvikling forløb for medarbejdere og ledere i Holbæk

Aktionslæring

I 2015 iværksættes et større kompenceudiviklings forløb i samarbejde med UCSJ. Forløbet sætter fokus på arbejdet med aktionslæring og narrativ fortælling i praksis - tæt knyttet tilarbejdet med den pædagogiske læreplan. I 2016/17 følges dette op af en række brush up kurser samt leder/tovholdertræf

Leder/tovholdertræf 23.9.16

Fredag den 23.9 var 122 ledere og tovholdere samlet på Dragebakken for at arbejde videre med AL.

Vi blev introduceret til Kotters teori om 8 trin til forandring, havde dialog om sten på vejen og succesoplevelser med AL arbejdet via dialog spil. Sidst men ikke mindst fik alle arbejdet videre med planlægning af de kommende måneders indsatser i de enkelte dagtilbud.     

PPT fra leder/tovholdertræf 23.9.16 

Kompetenceudvikling for alle medarbejdere i 2015/16 

Kompetenceforløbet involverer alle medarbejdere i alle kommunens børnehuse og i daglejen.

Herunder kan du læse mere om forløbet, finde litteratur, inspiration og viden om forløbet.

Kompetenceudviklingen vil ske via læringslaboratorier (kaldet LABs) og via læringsgrupper forankret i eller på tværs af distrikterne.

Læringsgrupperne arbejder i det vi kalder "mellemrummene" mellem labs. 

Lab 4 for ledere 

Den 24. september 2015 var UCSJ igen på banen i Holbæk. Denne gang for at styrke lederne i læringsledelse, kritisk refleksion og arbejdet med feed back.  

Du finder Ullas oplæg ved at klikke på linket herunder: 

Oplæg fra UCSJ - Lab 4 for ledere

101 dagplejere er godt igang med AL arbejdet 

Onsdag den 4.2.15 var 101 dagplejere og dagplejeledere samlet for at arbejde med forundringsspørgsmål til deres AL grupper. 

Al Dagpleje 1

Der blev arbejdet, forhandlet om emner og grinet undervejs. Fælles for alle var, at der blev arbejdet på AL emner, der i den kommende tid vil blive omdannet til aktioner i praksis.

Al Dagpleje 2 

Mariannes slides fra AL med Dagplejen 

Intro LAB - for alle medarbejdere 

I december måned 14 og i den første uge af 2015 har vi afholdet det første introduktions LAB for alle medarbejdere. Vi er rigtig mange mennesker og distrikterne var derfor samlet over tre aftener. Værterne var

Christian Simonsen, Fagchef for Læring og Trivelse

Marianne Preus, Projektleder for kompetenceudviklings forløbet

Ulla Krag, UCSJ, Underviser på LABs   

Introduktions LAB'et blev skudt i gang, med Christians introduktionen af sammenhæng med de indsatser vi allerede arbejder med på dagtilbudsområdet. 

Christian Intro Lab Kuben

Her kan du se Christians slides 

Marianne beskrev det kommende forløb og kom med et eksempel, der satte tankerne om det kommende arbejde, med forundringspunkter igang. 

Marianne Intro Lab 2

Her kan du se Mariannes slides

Ulla introducerede fundamentet for aktionslæring og narrativ fortælling. 

Ulla Krag Intro Lab

Her kan du se Ullas slides

Kompetence- og effektmål

Der er klare kompetence og effektmål knyttet til forløbet. Målene er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe, Chef, konsulenter og distriktsledere i Holbæk i et tæt samarbejde med UCSJ's konsulenter og undervisere. 

Du finder målende ved at klikke på linket herunder:

Kompetence- og effektmål

Litteartur på forløbet

Der er bestilt bøger hjem til alle deltagere på LAB's i 2014/2015. Du kan se alle bøgerne herunder. 

På LAB 1, for distriktsledere og pædagogiske ledere er en del af forberedelsen dette video klip med Mads Hermandsen om læringsledelse:

Litteratur til alle deltagere

Aktionslæring i pædagogisk praksis – Susanne Krogh og Søren Smidt (2014) Forlaget Dafolo.

Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling. Michala Schnoor (2013)– Dansk Psykologisk Forlag

Daginstitutioners betydning for børns udvikling – M. N. Christiffersen, A-K Højen-Sørensen, L. Laugesen (2014) – SFI Denne rapport skal downloades af alle deltagerne selv. Klik på linket RAPPORT for at komme SFI.

40 veje til bedre trivsel i dagtilbud – metoder fra praksis – Tekst - og dataindsamling Heidi Skipper, Trine Kjær (2012) – DCUM. Opslagsværket ligger i alle børnehuse.

Litteratur til lederne

Lederen som teamcoach – Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl., Jakob Nørlem, Jacob Storch og Asbjørn Molly-Søholm (2010) – L & R BUSINESS (kun til lederne)

Aktionslæringens DNA – en håndbog om aktionslæringens teori og metode – Benedicte Madsen m.fl. (2013) – SYSTIME

Udover litteraturen kan du her finde mere inspiration

Både fra Mads Hermandsen og om spørgsmålsdesign. Klik på de to links herunder for mere viden. 

Artikel om Læringsledelse Mads Hermandsen

Spørgsmål der gør en forskel

ICDP – relationskompetence

Børnekonsulentcentret tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl.

ICDP er en metode, der bygger på et anerkendende, relations- og ressourceorienteret menneskesyn.

ICDP er en forkortelse af" International Child Development Program", og er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide. Programmet er et "hverdagsprogram" – altså et værktøj. ICDP metoden træner lydhørhed og empati. Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevidstgørelse af de allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet.

Grundkursus

Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus

Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Oversigt over planlagte hold

2015 forår 2015 efterår 2016 forår 2016 efterår 2017 forår 2017 efterår
Hold A(1) Hold F(2)
Hold C(1) Hold G(1)
Hold Y(1+2)
Hold X(1)
Hold D(1+2)
Hold E(1)
(1) = niveau 1
(2) = niveau 2

Hvert niveau består af 6 fulde undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger 

For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børnekonsulentcentret. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96

Datoer for fremtidige planlagte hold i 2016/2017:

Hold H niveau 1: (Ikke flere ledige pladser!)

25. august 2016

19.september 2016

13. oktober 2016

14. november 2016

14. december 2016

16. januar 2017

 

Hold I niveau 1:  (Ikke flere ledige pladser!)

5. september 2016

4. oktober 2016

7. november 2016

7. december 2016

9. januar 2017

2. februar 2017

 

Hold J niveau 2: AFLYST 

10. oktober 2016

9. november 2016

5. december 2016

23. januar 2017

27. februar 2017

20. marts 2017

 

Hold K niveau 1:

Torsdag d. 12 januar 2017

Mandag d. 6 februar 2017

Onsdag d. 8 marts 2017

Mandag d. 3. april 2017

Onsdag d. 3. maj 2017

Torsdag d. 1. juni 2017

 

Hold L niveau 1:

Torsdag. d. 23 marts 2017

Mandag d. 24 april 2017

Mandag d. 22 maj 2017

Mandag d. 19 juni 2017

Onsdag d. 23 august 2017

Torsdag d. 21 september 2017

 

Hold M niveau 2:

Torsdag d. 30 marts 2017

Torsdag d. 27 april 2017

Mandag d. 29 maj 2017

Torsdag d. 22 juni 2017

Onsdag d. 30 august 2017

Mandag d. 25 september 2017

datoerne for de 3 ICDP-hold der skal starte efter sommerferien 2017:

 

Hold N niveau 1:

4. september 2017

5. oktober 2017

3. november 2017

4. december 2017

10. januar 2018

8. februar 2018

 

Hold O niveau 1:

22. august 2017

19. september 2017

24. oktober 2017

21. november 2017

19. december 2017

16. januar 2018

 

Hold P niveau 2:

23. oktober 2017

22. november 2017

18. december 2017

25. januar 2018

28. februar 2018

5. april 2018

 

Diplom i sprogvejlederuddannelse

Her kan du læse om de enkelte moduler og den hele dipolmuddannelse som sprogvejleder

Indhold er på vej....Feedback

Sidst opdateret

03.01.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen