Aktionslæring

I 2015 blev der iværksat et større kompenceudviklingsforløb i samarbejde med UCSJ. Forløbet sætter fokus på arbejdet med aktionslæring og narrativ fortælling i praksis - tæt knyttet til arbejdet med den pædagogiske læreplan. I 2016/17 følges dette op af en række 'brush-up' kurser samt leder/tovholdertræf.

Leder- og tovholdertræf

Fredag den 23.9 2016 var 122 ledere og tovholdere samlet på Dragebakken for at arbejde videre med AL.

Vi blev introduceret til Kotters teori om 8 trin til forandring, havde dialog om sten på vejen og succesoplevelser med AL-arbejdet via dialog-spil. Sidst men ikke mindst fik alle arbejdet videre med planlægning af de indsatser i de enkelte dagtilbud.     

 

PPT fra leder/tovholdertræf 23.9.16 

Kompetenceudvikling for alle medarbejdere i 2015/16 

Kompetenceforløbet involverer alle medarbejdere i alle kommunens børnehuse og i daglejen.

Herunder kan du læse mere om forløbet, finde litteratur, inspiration og viden om forløbet.

Kompetenceudviklingen vil ske via læringslaboratorier (kaldet LABs) og via læringsgrupper forankret i eller på tværs af områderne.

Læringsgrupperne arbejder i det vi kalder "mellemrummene" mellem labs. 

Lab 4 for ledere 

Den 24. september 2015 var UCSJ igen på banen i Holbæk. Denne gang for at styrke lederne i læringsledelse, kritisk refleksion og arbejdet med feedback.  

Du finder Ullas oplæg ved at klikke på linket herunder: 

Oplæg fra UCSJ - Lab 4 for ledere

101 dagplejere er godt igang med AL arbejdet 

Onsdag den 4.2. 2015 var 101 dagplejere og dagplejeledere samlet for at arbejde med forundringsspørgsmål til deres AL-grupper. 

Al Dagpleje 1

Der blev arbejdet, forhandlet om emner og grinet undervejs. Fælles for alle var, at der blev arbejdet på AL-emner, der vil blive omdannet til aktioner i praksis.

Al Dagpleje 2 

Mariannes slides fra AL med Dagplejen 

Intro LAB - for alle medarbejdere 

I december måned 2014 og i den første uge af 2015 har vi afholdt det første introduktions-LAB for alle medarbejdere. Vi er rigtig mange mennesker og områderne var derfor samlet over tre aftener. Værterne var:

Christian Simonsen, Fagchef for Læring og Trivsel.

Marianne Preus, Projektleder for kompetenceudviklingsforløbet.

Ulla Krag, UCSJ, Underviser på LABs.   

Introduktions-LAB'et blev skudt i gang, med Christians introduktion af sammenhæng med de indsatser vi allerede arbejder med på dagtilbudsområdet. 

Christian Intro Lab Kuben

Her kan du se Christians slides 

Marianne beskrev det kommende forløb og kom med et eksempel, der satte tankerne om det kommende arbejde, med forundringspunkter i gang. 

Marianne Intro Lab 2

Her kan du se Mariannes slides

Ulla introducerede fundamentet for aktionslæring og narrativ fortælling. 

Ulla Krag Intro Lab

Her kan du se Ullas slides

Kompetence- og effektmål

Der er klare kompetence- og effektmål knyttet til forløbet. Målene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chef, konsulenter og områdeledere i Holbæk i et tæt samarbejde med UCSJ's konsulenter og undervisere. 

Du finder målene ved at klikke på linket herunder:

Kompetence- og effektmål

Litteratur på forløbet

Der er bestilt bøger hjem til alle deltagere på LAB's i 2014/2015. Du kan se alle bøgerne herunder. 

På LAB 1, for områdeledere og pædagogiske ledere er en del af forberedelsen dette videoklip med Mads Hermansen om læringsledelse:

Litteratur til alle deltagere

Aktionslæring i pædagogisk praksis – Susanne Krogh og Søren Smidt (2014) Forlaget Dafolo.

Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling. Michala Schnoor (2013)– Dansk Psykologisk Forlag

Daginstitutioners betydning for børns udvikling – M. N. Christiffersen, A-K Højen-Sørensen, L. Laugesen (2014) – SFI Denne rapport skal downloades af alle deltagerne selv. Klik på linket RAPPORT for at komme SFI.

40 veje til bedre trivsel i dagtilbud – metoder fra praksis – Tekst - og dataindsamling Heidi Skipper, Trine Kjær (2012) – DCUM. Opslagsværket ligger i alle børnehuse.

Litteratur til lederne

Lederen som teamcoach – Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl., Jakob Nørlem, Jacob Storch og Asbjørn Molly-Søholm (2010) – L & R BUSINESS (kun til lederne)

Aktionslæringens DNA – en håndbog om aktionslæringens teori og metode – Benedicte Madsen m.fl. (2013) – SYSTIME

Yderligere inspiration

Klik på de to links herunder for mere viden. 

Artikel om Læringsledelse Mads Hermandsen

Spørgsmål der gør en forskelFeedback

Sidst opdateret

18.04.2017

Ansvarlig redaktør

Rikke Nyvang