ICDP – relationskompetence

Børnekonsulentcentret tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl.

ICDP er en metode, der bygger på et anerkendende, relations- og ressourceorienteret menneskesyn.
ICDP er en forkortelse af" International Child Development Program", og er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide. Programmet er et "hverdagsprogram" – altså et værktøj. ICDP metoden træner lydhørhed og empati. Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevidstgørelse af de allerede eksisterende kvaliteter i samspillet med barnet.

Grundkursus
Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus
Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Hvert niveau består af 6 fulde undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger
For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børneindsatsen. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96.

Datoer for planlagte hold:

Hold N niveau 1: (Ikke flere ledige pladser)

 1. september 2017
 2. oktober 2017
 3. november 2017
 4. december 2017
 5. januar 2018
 6. februar 2018

 Hold O niveau 1:

 1. august 2017
 2. september 2017
 3. oktober 2017
 4. november 2017
 5. december 2017
 6. januar 2018

Hold P niveau 2:

 1. oktober 2017
 2. november 2017
 3. december 2017
 4. januar 2018
 5. februar 2018
 6. april 2018

 Feedback

Sidst opdateret

18.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen