ICDP – relationskompetence

Børnekonsulentcentret tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl.

ICDP er en metode, der bygger på et anerkendende, relations- og ressourceorienteret menneskesyn.

ICDP er en forkortelse af" International Child Development Program", og er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide. Programmet er et "hverdagsprogram" – altså et værktøj. ICDP metoden træner lydhørhed og empati. Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevidstgørelse af de allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet.

Grundkursus

Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus

Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Oversigt over planlagte hold

2015 forår 2015 efterår 2016 forår 2016 efterår 2017 forår 2017 efterår
Hold A(1) Hold F(2)
Hold C(1) Hold G(1)
Hold Y(1+2)
Hold X(1)
Hold D(1+2)
Hold E(1)
(1) = niveau 1
(2) = niveau 2

Hvert niveau består af 6 fulde undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger 

For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børnekonsulentcentret. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96

Datoer for fremtidige planlagte hold i 2016/2017:

Hold H niveau 1: (Ikke flere ledige pladser!)

25. august 2016

19.september 2016

13. oktober 2016

14. november 2016

14. december 2016

16. januar 2017

 

Hold I niveau 1:  (Ikke flere ledige pladser!)

5. september 2016

4. oktober 2016

7. november 2016

7. december 2016

9. januar 2017

2. februar 2017

 

Hold J niveau 2: AFLYST 

10. oktober 2016

9. november 2016

5. december 2016

23. januar 2017

27. februar 2017

20. marts 2017

 

Hold K niveau 1:

Torsdag d. 12 januar 2017

Mandag d. 6 februar 2017

Onsdag d. 8 marts 2017

Mandag d. 3. april 2017

Onsdag d. 3. maj 2017

Torsdag d. 1. juni 2017

 

Hold L niveau 1:

Torsdag. d. 23 marts 2017

Mandag d. 24 april 2017

Mandag d. 22 maj 2017

Mandag d. 19 juni 2017

Onsdag d. 23 august 2017

Torsdag d. 21 september 2017

 

Hold M niveau 2:

Torsdag d. 30 marts 2017

Torsdag d. 27 april 2017

Mandag d. 29 maj 2017

Torsdag d. 22 juni 2017

Onsdag d. 30 august 2017

Mandag d. 25 september 2017

datoerne for de 3 ICDP-hold der skal starte efter sommerferien 2017:

 

Hold N niveau 1:

4. september 2017

5. oktober 2017

3. november 2017

4. december 2017

10. januar 2018

8. februar 2018

 

Hold O niveau 1:

22. august 2017

19. september 2017

24. oktober 2017

21. november 2017

19. december 2017

16. januar 2018

 

Hold P niveau 2:

23. oktober 2017

22. november 2017

18. december 2017

25. januar 2018

28. februar 2018

5. april 2018

 Feedback

Sidst opdateret

09.09.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen