Forebyggelse af Magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området

Magtanvendelse og selvbestemmelsesretten

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud.

Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge at et barn, en ung eller voksen udøver vold mod sig selv, mod andre, eller hvis vedkommende ødelægger eller beskadiger ting. 

I dokumentet kan du læse mere om magtanvendelse, selvbestemmelsesretten og hvad du skal gøre, såfremt en magtanvendelse har fundet sted. 

Skemaet har til formål at skabe en refleksion til medarbejdere og ledere med henblik på forebyggelse af at lignende situationer opstår. 

Retningslinjer for magtanvendelse og magtanvendelsesskema revideret oktober 2016

Oplæg om Magtanvendelse 

Onsdag den 12. august 2015 var alle pædagogiske ledere samlet til et oplæg om den juridiske vinkel af magtanvendelse. 

I Holbæk har vi rammer og retningslinjer for inklusion og magtanvendelse. Der er dog ingen tvivl om at det pædagogiske personale ofte oplever vanskelige situationer. Der er derfor behov for at skabe dialog om forebyggelse af magtanvendelser i dagtilbud. Særligt i tilspidsede situationer må personalet være bekende med grænserne for hvilke handlinger, der er tilladte, og hvilke der er ulovlige.

Vi havde derfor valgt at invitere Bente Adolphsen fra COK. Bente er uddannet cand.jur. og har siden 1985 specialiseret sig inden familieret. Hun har siden 1999 arbejdet som lektor på Socialrådgiveruddannelsen. Hun er en meget erfaren underviser som formår at jonglere mellem forskellige lovgivninger og sætte det i relation til praksis.

Bente slog fast, at lovgivningen på området efterlader plads til mange ubesvarede spørgsmål. 

Bente Cok Magt Arrangement

Du kan finde Bentes PPT her: 

Oplæg om dilemmer i magtanvendelseFeedback

Sidst opdateret

29.03.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen