Modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger starte i daginstitution.

Flygtninge i Danmark

Antallet af flygtninge på verdensplan er lige nu det største siden 2. Verdenskrig.
Antallet af krigs- og kriseramte lande er de seneste år steget til ukendt niveau, og særligt krisen i Syrien har drevet millioner af familier og børn på flugt.

Langt de fleste søger tilflugt i nærområderne, men også Europa oplever for tiden store flygtningestrømme. Krige og kriser i verden er ligeledes årsagen til, at Danmark modtager mange asylansøgere. Antallet af flygtningebørn, der kommer til Danmark er ligeledes steget markant de seneste år. 

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger starte i daginstitution. Det har stor betydning for barn og familie, at vi som dagtilbud er klar til at tage imod. Børn og familier kan være mere eller mindre traumatiserende af rejsen, og oplevelserne i deres hjemland. Fælles for dem er, at de skal finde vej gennem en ny og anderledes kultur der på alle måder er forskellig fra deres hjemland. 

Flygtningebørn i Holbæk

I Holbæk har vi en målsætning om at børn skal trives, lære og udvikle sig så meget som de kan.  

I BKC har de nu udarbejdet et overblik over de væsentligste ting I kan gøre, for at sikre en god start for flygtningebørn i dagtilbud.

I guden finder du relevante kontaktoplysninger på de medarbejdere i Holbæk, der kan hjælpe jer, hvis I har brug for råd, vejledning eller sparring omkring modtagelse af flygtningebørn. I kan også henvende jer til jeres proceskonsulent i BKC hvis er er tvivl om noget, eller brug for hjælp og vejledning. Start med guiden - her findes mange svar.

Guide til dagtilbud om at modtage flygtningebørn 

Du finder også den fine (visuelle) introduktions folder om tøj og årstider, der kan være behjælpelig for nye forældre herunder.

Folder målrettet forældre om årtider og påklædning for børn i dagtilbud

Overordnet strategi for modtagelse af flygtninge i Holbæk

I Holbæk besluttede Byrådet i juni 2014 at nedsætte et integrationsråd, der i samarbejde med kerneområderne skulle udarbejde en integrationsstrategi. Strategien har til formål at fortælle, hvordan vi i Holbæk arbejder med at integrere nyankomne flygtninge og deres familier inden for det treårige integrationsprogram.

Strategi for modtagelse af flygtninge i Holbæk 

Flygtningebørn i daginstitutioner
- En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Dansk flygtningehjælp har lavet en guide til danske daginstitutioner. 

Guiden er tænkt som en støtte til håndtering af flygtningebørn i daginstitutioner.
Med en indføring i flygtningefamiliers baggrund, traumer, praktiske interventioner og gode råd, er formålet med guiden at ruste pædagoger i deres arbejde med denne gruppe børn. Målet er at bidrage til at skabe et socialt miljø, som kan skabe grobund for et godt liv i Danmark.

Tryk på linket herunder for at komme direkte til guiden: 

FLYGTNINGEBØRN I DAGINSTITUTIONER - En guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

BUPL

I BUPLs fagblad Børn og Unge 01 2016 har en kort artikel omkring modtagelse af flygtningebørn. Du finder artiklen på side 5, 6 og 7 ved at følge linket herunder: 

Pædagoger kan hjælpe flygtninge Feedback

Sidst opdateret

25.10.2016

Ansvarlig redaktør

Rikke Nyvang