Nyt om forældrebetaling

Varsling af takst for frokost fra d. 1. april 2017

Sidst i november 2016 blev det varslet, at betalingen for pladser i dagpleje, daginstitutioner med og uden frokost, skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj vil blive opkrævet i 11 rater i stedet for som hidtil i 12 rater.  Beslutningen om 11 måneders betaling, var en del af byrådets beslutning om, at oprette sommermoduler med særskilt betaling. Byrådet besluttede på sit møde d. 14. december, at Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og Unge” skal genbehandle sagerne om sommermoduler og lukkedage. Det forventes derfor, at der kan komme ændringer af nedenestående takster i løbet af foråret.

Varsling af takst for frokost fra d. 1. april 2017

Forældrene i daginstitutionerne tog i november stilling til, om de ønskede at fravælge frokostordningen. I perioden fra april 2017 til udgangen af 2019 benyttes frokostordningen af 15 huse. Det betyder, at ordningen bliver lidt billigere end de 598 kr. om måneden i 12 måneder, der var forudsat i afstemningsmaterialet. Taksterne varsles under forudsætning af udvalgets godkendelse.

  Rater v. 11 måneder Rater v. 12 måneder 
Frokost fra 1. april 2017                             620                            568

I første kvartal koster frokostordningen, som tidligere varslet 598,- kr. om måneden.


Takster 2017

Forældrebetalingen opkræves, som tidligere varslet pr. 1. januar 2017 med nedenstående takster

Dagtilbud i 11 måneder                                              Takst pr. måned 
Dagpleje                   2.831
Daginstitution: 0-2 år og 8 mdr                   2.960
Daginstitution: 2 år og 9 mdr. til 6 år                    1.747
                   
SFO og Kæphøj i 11 måneder                                     Takst pr. måned 
SFO1 (0-3 klasse)                   1.660
SFO2 (4-7 klasse)                      830
Cirkus Kæphøj                   1.522

Varsling om ændring af taksterne, herunder afklaring af betalingen for juli måned forventes fremsendt ultimo januar 2017.

Nedenstående er uændret i forhold til tidligere takstvarsel

Tilskud til private pasningsordninger, - institutioner og før-SFO ved private skoler.
I tilknytning til beregningen af tilskud og takster for de kommunale tilbud fastsættes takster for tilskud til private pasningsordninger, private institutioner m.fl. Disse tilskud udbetales stadig i 12 rater om året.


Private pasningsordninger


Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution.

Tilskud til privat pasning, pr. måned i 12 mdr.                           2017 
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.371 
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.  3.592 

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune.

Tilskud pr. måned i 12 måneder                      
Samlet tilskud pr. barn under 3 år                                                 8.743 
Heraf driftstilskud  8.076 
Heraf administrationsbidrag (2,1%)     226 
Heraf bygningstilskud (4,1%)    441 
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   4.537
Heraf driftstilskud   4.237 
Heraf administrationsbidrag (2,1%)      119 
Heraf bygningstilskud (3,2%)     181 

Tilskud til før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO                                                                 
Tildeling 3.685 


Feedback

Sidst opdateret

26.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen