Takster og tilskud 2016

Her kan du se takster for forældrebetaling og madordning, samt tilskud til økonomisk friplads og tilskud til privatpasning.

Den månedlige forældrebetaling for børn i daginstitutioner, kommunal dagpleje og skolefritidsordninger (SFO)/klubber er fastsat til nedenstående.

 

Takstændringer pr. 1. oktober 2016.  

Pr. 1. august 2016 er taksten pr. måned i 12 mdr.              

 

Takst  

           

Daginstitution

 
Institutionsplads 0 til 2 år og 8 måneder 2.685 kr.
Institutionsplads 2 år og 9 måneder til 6 år 1.591 kr.
Madordning pr.  barn uanset alder    585 kr.
Kommunal dagpleje, incl. kost 2.667 kr.
   

 

Kommunale fritidstilbud til børn i skolealderen    0. - 3. kl          4 kl. og ældre
Heltidsmodul  1.732 kr.  1.113 kr.
Cirkus Kæphøj    1.365 kr.
     

 

Tilskud til privat børnepasning                                                

Tilskud

Max. tilskud til privatbørnepasning 0 til 2 årige 6.167 kr.
Max. tilskud til privatbørnepasning 3 til 5 årige 3.404 kr.

 

 

 

Fripladser

 

Pr. 1. januar 2016 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomiske tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger.

 

Indtægtsgrænsen er herefter    
Under 166.401 kr. Udgør egenbetalingen                               0 %
Over   516.800 kr. Udgør egenbetalingen                            100 %

 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
•7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
•58.211 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

 

Den aktuelle indtægt, der ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads beregnes fra 1. januar 2016 således:
•Den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

 

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til pladsanvisningen.

 

Tilskud til privat børnepasning

 

Når du ansætter en børnepasser kan der ydes tilskud til børn i alderen 6 måneder til 5 år.

 

Betingelserne for tilskud til privat børnepasning

 

Pr. 1. august 2016 yder kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter dog max. 6.167 kr. pr. md. for børn i alderen ½ - 2 år og max. 3.404 kr. pr. md. for børn i alderen 3 – 5 år. Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn.

 

Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at forældrene indgår aftale med andre, fx. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling. Det er en betingelse, at barnet er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

 

Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du skal ansøge om tilskud digitalt.

 

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

26.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen