Varsling af takstændring 2017

Her kan du se takstændringer i daginstitutioner og skolefritidsordninger (SFO) pr. 1. maj 2017.

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede på sit møde d. 10. januar, at der ikke som forudsat bliver etableret særlige sommermoduler med særskilt takst ved daginstitutioner og SFO. Forældrenes andel af udgifterne til pasning i juli måned skal derfor indregnes i den sædvanlige forældrebetaling.

Byrådet har på sit møde d. 25. januar besluttet at ændre taksterne i daginstitutioner og SFO pr. 1. maj. Forældrebetalingen for daginstitutionspladserne udgør i alt 25 % af kommunens årlige udgifter til drift af en plads. For skolefritidsordninger fastsætter byrådet betalingen i forbindelse med budgetlægningen.

 Takster 2017 Årlig betaling  Rater jan. - apr.  Rater maj - dec.(juli fri) 
Daginstitution 0 -2 år og 8 mdr.  33.348                  2.960                               3.092
Daginstitution 2 år og 9 mdr.-6 år  19.701                  1.747                               1.816
SFO 1  19.200                  1.660                               1.794
SFO 2    9.600                     830                                  897

Takstændringen skal jf. dagtilbudsloven varsles med 3 måneders varsel og træder derfor i kraft pr. 1. maj 2017

Forældrebetaling i dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj 2017

Betalingen for pladser i dagpleje, daginstitutioner med og uden frokost, skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Der bliver således ikke opkrævet betaling for juli måned. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner svarer til 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen. Ligesom beregningsgrundlaget for pladser i SFO og Cirkus Kæphøj, og for daginstitutionernes frokostordning er uændrede.

Prisen for frokostordningen ændres pr. 1. april i forbindelse med overgang til ny ordning. Taksten frem til 1. april svarer til 1/12 af den årlige pris for hidtidige frokostordning, mens den nye takst svarer til 1/11 af den årlige pris for den nye ordning.

Prisen for pladser i daginstitutioner ændres, som varslet ovenfor pr. 1. maj 2017.

Dagtilbud i 11 måneder  Årlig betaling 11 Rater
Dagpleje            31.141            2.831
Daginstitution: 0-2 år og 8 mdr.            33.348   2.960/3.092
Daginstitution: 2 år og 9 mdr. til 6 år             19.701   1.747/1.816
Frokost (ændres 1. april 2017)              6.820       598/ 620 

 

SFO og Kæphøj i 11 måneder          Årlig betaling   11 Rater
SFO1 (0-3 klasse)            19.200   1.660/1.794
SFO2 (4-7 klasse)               9.600        830/897
Cirkus Kæphøj             16.742            1.522

Der opkræves ikke som tidligere varslet særskilt betaling for pasning i daginstitutioner og SFO i uge 27-30.Feedback

Sidst opdateret

26.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen