Skolekørsel

Elever har ret til fri befordring til skole, såfremt bestemte kriterier er opfyldt

Hvem bestemmer?

Det er den enkelte skole, der behandler ansøgninger om skolekørsel.

Kriterier

Byrådet skal sørge for transport mellem skolen og hjemmet (eller i nærheden af) af børn, der har længere til skole end:

2,5 km i børnehaveklasse til 3. klasse
6,0 km i 4. til 6. klasse
7,0 km i 7. til 9. klasse
9,0 km i 10. klasse

Ved "skole" forstås den skoleafdeling, hvor eleven modtager undervisning.

Farlige skoleveje

Skal dit barn ad en vej, der er klassificeret som "farlig skolevej", kan du modtage elevtransport til dit barn uanset afstanden til skolen.

Kort over folkeskoler og farlige skoleveje

Signaturforklaringen får du ved at klikke på en vej eller på dobbeltpilene i øverste venstre hjørne på kortet.

Se stort kort med farlige skoleveje, folkeskoler og skoleområder - åbnes i et nyt vindue

Anden skole end områdeskolen

Hvis dit barn går på en anden skole end områdeskolen efter familiens ønske, skal I som udgangspunkt selv betale for transporten.
Der kan være særlige forhold der gør, at et enkelte tilfælde ikke falder under denne regel. Dette sker ud fra en skønsmæssig vurdering på den enkelte skole.Feedback

Sidst opdateret

19.06.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen