Kommunalt anviste boliger

Hvis du har akut behov for en bolig, kan kommunen muligvis hjælpe. Læs mere her.

Som udgangspunkt har alle et personligt ansvar for at løse egne boligproblemer. Du bør derfor altid selv have forsøgt at løse dit boligproblem. Det kan du for eksempel gøre ved at lade dig skrive op i almene boligorganisationer som har kort ventetid til en bolig.

Fortrinsret til almen lejebolig via fleksibel udlejning

I visse tilfælde har du mulighed for at få fortrinsret til en almen lejebolig i Holbæk Boligselskab og i Lejerbo Holbæk via det, der hedder fleksibel udlejning.

Her stilles bestemte krav til dig om for eksempel fast arbejde. Til gengæld får du fortrinsret i forhold til andre boligsøgende. Ventetiden vil på denne baggrund ofte være kortere, end hvis du søger om en kommunalt anvist bolig. Vi kan derfor anbefale, at du overvejer denne mulighed, hvis du opfylder kravene. Du kan læse mere om mulighederne for fleksibel udlejning på boligorganisationernes hjemmesider eller ved at kontakte Holbæk Boligselskab eller Lejerbo

Hvornår kan kommunen anvise dig en bolig?

Enhver boligsøgende med ophold i Holbæk Kommune har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en almen bolig.

Holbæk Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af dit behov og beboersammensætningen i den boligafdeling, du anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.
Du kan som hovedregel blive anvist til en bolig, hvis du har et akut boligsocialt behov.
Holbæk Kommune inddrager altid din samlede situation i sin betragtning.
De hensyn, kommunen vil tage med i sin vurdering, kan eksempelvis være:

  • din mulighed for ved egen hjælp at anskaffe dig en bolig; herunder om du har afvist tilbud om boliger, om du er på offentlig forsørgelse eller i lavindkomstgruppen
  • din tilknytning til kommunen, for eksempel om du har børn, der går i en institution, der er beliggende i kommunen
  • om du skal udskrives fra døgninstitution, for eksempel botilbud eller krisecenter
  • om du skal udskrives fra behandlingshjem eller forsorgshjem eller løslades fra fængsel.

Desuden vil kommunen tage i betragtning, om der er tale om et uforudsigeligt boligproblem, for eksempel:

  • hvis du oplever et pludseligt opstået og ikke-selvforskyldt økonomisk tab, for eksempel i forbindelse med ægtefælle/samlevers død, langvarig sygdom mv.
  • hvis du på grund af psykisk eller fysisk sygdom får brug for en anden bolig
  • hvis du på grund af et handicap får brug for anden bolig
  • hvis du på grund af psykisk eller fysisk vold i hjemmet har brug for at flytte fra den nuværende bolig.

Kommunen vurderer derfor i hvert enkelt tilfælde dit behov og tager desuden med i sin vurdering, hvilke boligsøgende, der har det mest påtrængende.

Du kan kun forvente at blive indstillet til én passende bolig efter økonomi og husstand. Der kan ikke tages hensyn til ønsker om beliggenhed.

Disse almene boligforeninger har boliger i Holbæk Kommune

Som udgangspunkt har alle et personligt ansvar for at løse egne boligproblemer. Før du kan forvente, at kommunen kan hjælpe dig, skal du altid selv have forsøgt at løse dit boligproblem. Det kan du blandt andet gøre ved at lade dig skrive op i almene boligorganisationer.

Disse almene boligforeninger har boliger i Holbæk Kommune

Lejerbo Holbæk

Holbæk Boligselskab

Boligselskabet Sjælland

Vestsjællands Almene Boligselskab

Byggeforeningen af 1933

DFB ved Domea

Kontakt

Kontakt os, hvis du har brug for mere information eller du ønsker at søge om en akutbolig.

Kontakt Holbæk Kommune på: tlf: 72 36 36 36 eller på e-mail på ydelseskontor@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

23.03.2017

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen