Økonomisk hjælp og ydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Indholdsansvarlig for denne side: afdelingsleder Henriette Durup Johansen

I Holbæk Kommune er det Ydelsesservice, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om økonomisk hjælp og ydelser. 

Vigtig information fra Ydelsesservice

Jobreform, kravet om 225-timers arbejde om året, nye ferieregler m.m.

Økonomisk hjælp og ydelser

Uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp, integrationsydelse, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, ledighedsydesydelse m.fl.

Andre økonomiske tilskud fra kommunen

F.eks. midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, flytteudgifter m.m.

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Særligt vedrørende boligforhold

Høje boligudgifter (§34), boligstøtte, akutbolig, uden bolig (husvilde)

Kontakt kommunens Ydelsesservice

Læs bl.a. hvad du skal gøre hvis dine personlige eller økonomiske forhold ændrer sig


Feedback

Sidst opdateret

16.02.2017

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Ansøgning om økonomisk hjælp og ydelser

Brug selvbetjeningsfunktionerne på vores hjemmeside. Med selvbetjening kan du udfylde ansøgningerne digitalt. 

Se sagsbehandlingsfrister hér

Hjælp til selvbetjening

Ring på vores hotline på tlf.: 46 31 30 20
Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00

Hvad betyder kontanthjælpsloftet?

Krav om 225 timers arbejde

225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp.


Læs faktaark fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hér

Læs yderligere information på borger.dk

Småjob

Småjob helt ned til få timer om ugen, kan være din genvej til et fuldtidsarbejde. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. halvår 2016 i alt 650.900 jobs med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. 70 % (svarende til 455.500 af jobbene) var på under 10 ugentlige timer.

Hvordan får jeg et småjob?
-> Søg småjobs på jobnet. dk 
-> Kontakt Jobcenter Holbæk på 7236 3636
-> Kontakt evt. Ydelsesservice på 7236 3636 for yderligere vejledning.

 

Hvordan opnår borgere på kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?
Læs mere om mulighederne og erfaringer fra samarbejdet mellem dig som er ledig, virksomheder og jobcenter.