Beskyttet beskæftigelse

Efter servicelovens § 103

Modtager du førtidspension, har du mulighed for at få et tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, hvor værkstedsassistenter sørger for, at der bliver taget særligt hensyn til dig som medarbejder. Både som den du er, og det du skal lave, så du har et godt arbejdsliv og bidrager til fællesskabet med alt det du kan.

For at blive indskrevet i et af kommunens tilbud, skal du kontakte din sagsbehandler, der ud fra en socialfaglig vurdering kan indstille dig til et tilbud.

KommuneKram

KommuneKram er en genbrugsbutik drevet af udviklingshæmmede med hjælp af pædagogisk personale

Værkstedscenter Holbæk

Værkstedscenter Holbæk er en række produktionsværksteder, hvor medarbejderne er borgere med førtidspension der ønsker arbejde og beskæftigelse i beskyttede rammer


Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen