Ejendomsskat

Her kan du læse om forfaldstidspunkter, grundskyldpromille, og hvem du betaler ejendomsskat til.

Forfaldstidspunkt

Ejendomsskattebilletten for 2017 udsendes i starten af januar måned sammen med indbetalingskort på 1. rate. Sidste rettidige indbetalingsdato er 6/2 2017. 1. rate dækker perioden 1/1 – 30/6.

Indbetalingskort på 2. rate udsendes særskilt i juli måned. Sidste rettidige indbetalingsdato er 7/8 2017. 2. rate dækker perioden 1/7 – 31/12.

Ved for sen indbetaling af ejendomsskat opkræves morarenter. Morarenter udgør i 2017 0,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Hvis du har brug for en kopi af din ejendomsskattebillet kan du hente den nedenfor.

Du skal logge på med din NemID for at få vist din ejendomsskattebillet og for at udskrive en kopi.

Ejendomsskattebillet

Grundskyldspromille

Grundskyldspromillen for 2017 er 23,65 0/00. Grundskyldspromillen for landbrug er 7,2 0/00.
Grundskylden beregnes af den afgiftspligtige grundværdi (grundværdi minus fradrag for forbedringer).
Den afgiftspligtige grundværdi må maksimalt være sidste års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent på højst 7 %.

Læs mere om reguleringsprocenten på Skatteministeriets hjemmeside.

Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

Du betaler ejendomsskat til kommunen.

Ved matrikulære ændringer, udstykninger m.v. vil der skulle udarbejdes en refusionsopgørelse mellem de implicerede parter: Det sker helt frem til ejendommen modtager egen ejendomsskattebillet, hvilket typisk er 2 år efter udstykningen er foretaget.

Eksempel:
Foreligger der inden 1.10.2015 en skrivelse fra Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen), optages ejendommen til vurdering pr. 1.10.2015. Ejendommen vil så blive beskattet selvstændig fra år 2017.
Der skal således udarbejdes en refusionsopgørelse på grundskylden i 2015 og 2016.
Ved ejerskifte skal der ligeledes udarbejdes en refusionsopgørelse i året for handelens indgåelse.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter og tilslutningsafgift til kloak.


Feedback

Sidst opdateret

03.01.2017

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen

Tjek din digitale postkasse

Husk at:

  • Der kan komme vigtig post i din digitale postkasse
  • Du kan angive din e-mail eller dit mobilnummer, så får du direkte besked om post.

 

Læs mere om Digital Post