Bustransport - kollektiv trafik

Trafikselskabet Movia har ansvaret for driften af busruterne i kommunen. Tilrettelæggelsen af kørslen koordineres i et samarbejde mellem Movia og Holbæk Kommune.

Bus administrationen 

Den enkelte kommune har ansvaret for busnettets udformning, serviceniveau og økonomi.
I det daglige samarbejder Holbæk Kommune med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om at give borgerne en så god busdrift som mulig inden for den økonomiske ramme.
Holbæk Kommune afgiver hvert år inden 1. maj en bestilling til Movia med ønsker til busdriften. Afhængig af omfanget af ændringer kan der være op til 2 års planlægningshorisont.
Movia fungerer endvidere som rådgiver for kommunerne ved tilrettelæggelse af busdriften. Det er desuden Movia, der udarbejder de egentlige køreplaner, står for kundeinformationen og har ansvaret for den daglige drift af busserne. 

Buslinjer der ikke er kommunale, men regionale linjer

 • 420R Holbæk St. - Slagelse St.
 • 490   Slagelse St. - Svinninge St.
 • 520   Holbæk St. - Kalundborg St. 
 • 540   Holbæk St. - Ringsted St.
 • 555   Høje Taastrup St. - Holbæk St. - Odden Færgehavn
 • 560   Nykøbing Sj. St. - Holbæk St.  

Buslinjerne hører under Region Sjælland

Busnettet i Holbæk Kommune

Samtlige buslinjer i Holbæk Kommune incl. de regionale og de fælleskommunale.

 • 228 Holbæk St. - Kirke Hyllinge
 • 420R Holbæk St. - Slagelse St.
 • 490 Svinninge St. - Mørkøv - Jyderup - Slagelse St. 
 • 501A Holbæk St. - Skagerakvej - Holbæk St.
 • 502 Holbæk St. - Springstrup - Holbæk St. 
 • 503 Holbæk St. - Tjebberup - Vipperød St. - Vipperødhallen
 • 504 Holbæk st. - Solhøj - Holbæk St.
 • 506 Holbæk St. - Markeslev - Udby skole
 • 507 Udby skole - Hagested - Holbæk St.
 • 511 Hvalsø - Ugerløse
 • 512 Svinninge - Jyderup
 • 513 Mørkøv - Dianalund
 • 530 Holbæk St. - Tølløse St.
 • 540 Holbæk St. - Ringsted St. 
 • 541 Jyderup St. - Havnsø Havn
 • 542 Jyderup - Kaldred - Jyderup
 • 560 Nykøbing Sj. St. - Holbæk St.
 • 581 Nr. Jernløse - Knabstrup - Mørkøv - Tornvedskolen afd. Kildebjerg
 • 582 Tornvedskolen afd. Kildebjerg - Jyderup St. - Tornvedskolen afd. Kildebjerg
 • 583 Svinninge St. - Gislinge St. - Svinninge St. 
 • 584 Undløse - Brorfelde - Engskovskolen afd. Jernløse
 • 585 Tølløse St. - Elverdamsskolen afd. Stestrup
 • 586 Tølløse St. - Skov Vallenrød - Nyby - Tølløse St.
 • 587 Holbæk St. - Vipperødhallen - Holbæk St.
 • 588 Tuse - Mårsø - Hagested - Trønninge - Butterup - Tuse
 • 589 Tølløse St. - St. Merløse - Tølløse st. 

Køreplaner og priser

På Din Offentlige Transport (DOT), kan du se kommende ændringer og køreplaner for bus, tog metro, lokaltog. Du kan også lave din personlige køreplan.

Køreplaner - bus, tog, metro, lokaltog 

Priser 2016 - Vestsjælland

Rutekort

Vær opmærksom på, at på rutekortene kan der være ruter der kun har én morgen- eller eftermiddagstur til skoler. Derfor skal rutekortet ses sammen med køreplanen.

Rutekort over busser i Holbæk Kommune

Hvor holder busserne på busstationerne

 Busnettet i Holbæk by

Busser i Holbæk by

Se på mobilen hvornår næste bus kører

Når du står ved et stoppested, kan du let få at vide, hvornår næste bus kører.

Send en SMS (alm. sms takst) til 1250 med teksten: S efterfulgt af stoppestedsnavnet (f.eks. Bispehøjen) og få besked om hvornår bussen kører. 

Stoppestedsnavnet står på topskiltet ved stoppestedet.

Busser og togs aktuelle placering

I alle busser og tog er der en GPS der gør, at du kan se hvor bus og tog kører lige nu.

Livekort med bus, tog og metro

Tag din cykel med

Cykler kan medtages i bus, tog, metro og havnebusser. Der er dog enkelte buslinjer, hvor der ikke kan medtages cykler og i buslinjer, hvor cykler er tilladte, kan der være begrænsning herpå i myldretiden. 
I Holbæk Kommune kan cykler ikke medtages i busserne 585 og 586. 
Der skal betales for at have cyklen med. 

Regler for cykelmedtagning

Kontakt

Din Offentlige Transport - DOT

Holbæk Kommune

Forslag til ændringer i busdriften i Holbæk Kommune kan sendes med e-mail til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, se kontaktoplysninger i højre spalte. 

Anmeldelser af ødelagt udstyr på stoppesteder (læskærme m.v.) og manglende rengøring eller snerydning sendes til kommunen via Giv et praj, under selvbetjening i højre spalte.

Kan jeg få befordringstilskud?

Befordringstilskud er til lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du får tilskud som beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende.

Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge befordringstilskud.

Læs mere om befordringstilskud til AMU-kurser og enkeltfag på veug.dk

Generelle krav

 • Du skal være optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.
 • Du skal være i arbejde.
 • Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det betyder, at hvis du er i arbejde, skal du være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Du kan også få tilskud, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark, men kun for den del af befordringen, der er i Danmark.
 • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for tilskud.

Derudover gælder der nogle særlige betingelser. Betingelserne afhænger af din arbejdssituation og din uddannelsesbaggrund.

Læs mere om betingelserne for at få befordringstilskud på veug.dk

Hvor meget kan jeg få?

Du kan ikke få dækket dine udgifter fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Befordringstilskuddet udbetales efter faste kilometertakster, der reguleres hvert år den første mandag i juli måned.

Læs mere om taksterne for befordringstilskud på veug.dk

Søg om befordringstilskud

Du kan søge om tilskud til befordring digitalt via EfterUddannelse.dk med dit NemID.

Du kan også søge om tilskuddet via et papirskema. Du får udleveret skemaet på det uddannelsessted, hvor du gerne vil tage en uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger befordringstilskud på veug.dk:

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan ikke klage over afgørelser om, hvorvidt en ansøgning er rettidigt afleveret.

Du kan klage over:

 • afgørelser om befordringstilskud
 • afgørelser om tilbagebetaling.

Læs mere om, hvordan du klager på veug.dkFeedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

19.05.2016

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Flextur

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik

Holbæk Kommune tilbyder Movia Flextur alle dage mellem kl. 6.00 og 23.00.

En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og du kan naturligvis blive kørt hjem igen. Med andre ord, kan du bestille en Flextur til det tidspunkt, du ønsker, for en Flextur har nemlig ingen fast køreplan.

Kommunetakst

Holbæk Kommune og flere andre kommuner har indført en Kommunetakst. Kommunetaksten gælder kun for ture internt i den enkelte kommune. Andre kommuner har Grundtakst.

Det koster Flextur

 • Grundtakst 36 kr. inkl. 10 km kørsel, seks kr. pr. ekstra km.
 • Kommunetakst 24 kr. incl. 10 km kørsel, seks kr. pr ekstra km.
 • Børn under 16 år: halv takst på både taksten og ekstra km. 

 

Se hvilke takster de enkelte kommuner har valgt

Flere informationer

Få flere informationer på Movia's hjemmeside om Flextur

Sådan bestiller du

Bestil Flextur online

eller ring til Flextrafiks kundecenter på telefon 70 26 27 27 (åbent alle hverdage kl. 8.00 til 18.00)

Pendlertjek

Movia hjælper pendlere med at blive klogere på, hvad deres rejse koster i tid, penge, miljøpåvirkning og sundhed. Pendlertjekket er udviklet som led i Movias rådgivning om mobilitet.

Pendlertjekket er en digital løsning, som fortæller pendleren, hvilken transportform, der er den hurtigste, billigste, mest miljøvenlige og hvor meget de forskellige transportformer koster.

Dermed bliver det lettere at vælge den transport, som passer bedst til den aktuelle situation eller rejse, enten er man cyklist, buspassager eller bilist.

På hjemmesiden www.pendlertjek.dk kan alle interesserede indtaste deres rejse og få hjælp til, hvilken transportform, det vil være bedst at vælge afhængigt af, om man vægter sundhed, miljø, rejsetid eller pris.

Lokaltog

Holbæk Kommunes kollektive trafik betjenes også af lokalbaner, der er følgende forbindelser:

 

Trafikinfo for lokaltogene

Skolekørsel

Elever har ret til fri befordring til skole, såfremt bestemte kriterier er opfyldt, se Skolekørsel

Har du spørgsmål

kontakt

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk