Afledning af regnvand

Du må gerne selv anlægge og tilkoble faskiner på din egen grund til regnvand. Du skal huske at få en tilladelse fra kommunen inden du begynder på arbejdet.

Regnvandsfaskiner

Du må gerne selv anlægge og tilkoble regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger på din grund. Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet.

For at søge om tilladelse skal du bruge Byg og Miljø. Byg og Miljø er en løsning som guider dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Når du har udført faskinerne, kan du anmelde det til kommunen.

Gå til færdigmelding af faskine

Undtagelsen

Frakobling af regnvand fra det eksisterende kloaksystem må du ikke selv udføre. Arbejdet skal laves af en autoriseret kloakmester for at sikre at frakoblingen sker korrekt og der lukkes forsvarligt af til kloakken, bl.a. for at sikre kloaksystemet mod rotter.

VejledningerDu kan finde flere vejledninger på nettet når du eller din kloakmester, skal etablere en løsning for afledningen af dit regnvand.

Holbæk Kommune har i samarbejde med nogle andre kommuner fået udarbejdet disse to videoer som er tilgængelige via nettet:

Her kan du se en video om regnvandsfaskiner
Her kan du se en video om regnbede

Faktaark om regnvandsløsninger

Faskine
Regnbede

Vejledninger om nedsivning og regnbede

Hvordan laver du en nedsivningstest?
Beregningsskema om dimensionering af faskiner og regnbede

Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Anvisningen indeholder blandt andet råd om valg af anlægstype og beskrivelser af forskellige løsninger for afledning af regnvandet.

Genanvendelse af regnvand i husholdningenØnsker du at opsamle og genanvende dit regnvand til fx tøjvask og toiletskyl, gælder der særlige regler.

Der skal bl.a. installeres et separat rørsystem til regnvandet som sikrer, at det ikke får kontakt med drikkevandssystemet. I vejledningen Brug af regnvand, udgivet af Teknologisk Institut, kan du læse mere om genanvendelse om regnvand og regler for genanvendelse.

Hjemmesiden Bolius.dk har også udgivet en artikel om genbrug af regnvand.Feedback

Sidst opdateret

22.09.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

LAR i Danmark

På hjemmesiden LAR i Danmark, kan du finde mere information om forskellige løsninger til regnvandshåndtering på din egen grund eller større løsninger til fx udlejningsejendomme og andelsboligforeninger.