Påkørte dyr på vejene

Holbæk Kommune har en kontrakt med Falck om opsamling af døde dyr på kommunens veje.

Døde dyr

Hvis man ser døde dyr på kommunens veje, har Holbæk Kommune Falck abonnement angående afhentning af døde dyr på offentlige gader og veje. Ring til:

Falcks Vagtcentralcenter på telefon 70 10 20 30.

Afhentning og bortskaffelse af døde dyr på kommunale gader og veje, i overensstemmelse med de fastlagte miljømæssige forhold, i henhold til gældende lovgivning.

Dyr opsamles ikke i naturen, dvs. udenfor kommunens veje.

Ved markerede/registrerede dyr søger Falck ejerforholdet oplyst, og ejer søges kontaktet inden dyret afleveres til destruktion.

Tilskadekomne dyr

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til:

Dyrenes Vagtcentral på 1812

Dyrenes Beskyttelse dækker udgifterne.

Dyrenes Beskyttelses hjemmeside

Hvis du har påkørt et dyr

Det er vigtigt, at du søger assistance, hvis du har skadet et vildt dyr eller et strejfende husdyr, eller hvis du bliver opmærksom på et efterladt trafikskadet dyr.

Det er normalt Falck, der rykker ud til påkørte vilde dyr eller et strejfende husdyr. Dyrenes Beskyttelse samarbejder med Falck om varetagelsen af denne opgave, og det er Dyrenes Beskyttelse, der betaler behandling eller eventuel aflivning af det tilskadekomne dyr.

Hvis du står med et skadet, sygt eller ejerløst dyr, kan du kontakte Dyrenes vagtcentral på telefonnummer: 1812. Behandling af dyret er gratis.

Det kan du selv gøre

Hvis du mener, at du selv er i stand til at håndtere det påkørte dyr, kan du selv køre dyret til den nærmeste dyrlæge eller til en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer.

Vær opmærksom på, at når du er i berøring med et vildt dyr, er det altid en god idé at benytte sig af handsker.

Tre gode råd, hvis du påkører et større dyr

1. Hvis dyret er dødt, er det vigtigt at fjerne dyret fra vejbanen. Læg dyret i rabatten eller i grøftekanten, så andre trafikanter ikke påkører dyret eller forsøger at undvige påkørsel af det.

2. Hvis dyret overlever påkørslen og selv er i stand til at løbe væk fra ulykkesstedet, skal du ikke forfølge det.

3. Er dyret dødt, skal Falck kontaktes, men er dyret blot kvæstet og ikke dødt, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812.

Tænk på dine medtrafikanter

Vær opmærksom på, at en undvigemanøvre kan være farlig, både for dig og dine medtrafikanter. Du bør derfor som trafikant forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.

Sænk først og fremmest hastigheden i områder, hvor der fx er advarselsskilte, tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen. Vilde dyr nærmer sig oftest trafikerede veje på bestemte tidspunkter - vær derfor ekstra opmærksom omkring skumring og i morgentimerne.

Vær opmærksom på advarselsskilte, der advarer om krydsende vilde dyr. Påkører du et større dyr, som fx en hjort, så kan du som trafikant komme alvorligt til skade.Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

09.02.2017

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Læs også

Hvis du ønsker flere oplysninger, om hvad du bør gøre, hvis du kommer til at påkøre et dyr, kan du læse mere på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside. Ønsker du flere oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du finder et skadet, dødt eller ejerløst dyr, kan du læse Naturstyrelsens guide ”Dyrenes 112”: