Vedligeholdelse af veje, stier og fortove

Her kan du læse om vedligeholdelse af vejområdet, både dine pligter og hvad du kan forvente af din kommune.

Kort over hvilke veje der er offentlige og private

Hvem der skal vedligeholde veje afhænger af om vejen stien er:

  • Statsvej
  • Kommunevej
  • Privat fællesvej 

Signaturforklaringen får du ved at klikke på en vej eller på dobbeltpilene i øverste venstre hjørne på kortet.

Se kortet som stort kort

CVF - Central vej- og stifortegnelse - for hele landet

Statsveje

Statsvejene administreres af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Kommuneveje

Kommunevejene administreres af Holbæk Kommune.

Private fællesveje

Holbæk Kommune er vejmyndighed for privat fællesveje, men har ikke pligt til hverken at vedligeholde, renholde eller vintervedligeholde på de private fællesveje.
Som vejmyndighed kan kommunen om nødvendigt sørge for at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og kørende.

Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Men ofte er det borgerne, som først opdager fejl og mangler ved vejene. Det er altid en god idé at anmelde det til kommunen, når du fx opdager:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.Feedback

Sidst opdateret

09.02.2017

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk