Vejarbejder og spærrede veje

Aktuelle vejarbejder og andet der påvirker trafikken - kommunens egne og Fors A/S samt SEAS-NVE opgravninger

A39 Vejarbejde

STØRRE vejarbejder

Holbæk Kommune rapporterer til Vejdirektoratet om større vejarbejder, der medfører trafikale ændringer.

Vores oplysninger om STØRRE vejarbejder kan ses på Vejdirektorats hjemmeside:

STØRRE vejarbejder og aktuel trafikinfo

Apps med trafikinfo til din mobil og tablet

Mindre vejarbejder

Aktuelle mindre vejarbejder i kommunen eller andet der kan påvirke trafikken, datoerne er fra og med samt til og med:

Brøndevej, Orø - en strækning er spærret indtil 31. januar 2017

I forbindelse med Fors A/S foretager kloakarbejde bliver en strækning på Brøndevej spærret. Der bliver anlagt en midlertidig vej.

Ebberup Mose, Vipperød - kloakarbejde indtil marts 2017

Fors A/S spildevandskloakerer området omkring Ebberup Mose.

Munkholmvej ved Oldvejen, vejarbejde indtil februar 2017

I forbindelse med udførelse af en venstresvingsbane på Munkholmvej til den nye udstykning på Oldvejen, vil vejarbejdet give nogle trafikale problemer.

I perioden vil cykelstien på nordsiden af Munkholmvej blive dobbelrrettet.

Orø - kloakarbejde der berører de fleste veje til og med juni 2017

Fors A/S udfører spildevandskloakering af ejendommene på Orø. Projektet er en del af Holbæk Kommunes spildevandsplan, hvor formålet er, at forbedre vandmiljøet.

I forbindelse med kloakeringsarbejde i Næsby, i perioden 31. oktober 2016 til 30. juni 2017, kan vejene være mere eller mindre spærret for gennemkørsel. Skiltningen ude på vejene vil være opdateret i hele perioden, således det tydeligt fremgår hvilke veje der er spærret. 

Projektet vil kunne følges på Fors A/S - klik på markeringerne på Orø kortet, når du har åbnet Fors A/S hjemmeside.Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

19.12.2016

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed 
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Andres vejarbejder

Vejdirektoratet
Kalundborgmotorvejen
Syd om Regstrup, 6 km.
Anlægsarbejde fra medio 2017 til ultimo 2019

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:
Vejdirektoratet - Kontaktpersoner på projektet

Vejdirektoratets projekter - www.vejdirektoratet.dk/projekter

 

SEAS-NVE kan have flere vejarbejder i gang indenfor kabellægning - el, fibernet og gadebelysning.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:

SEAS-NVE
Telefon 70 29 29 29
E-mail kundecenter@seas-nve.dk
Hjemmeside www.seas-nve.dk

 

Fors A/S kan have flere vejarbejder i gang indenfor forsyning - fjernvarme, vand og spildevand.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:

Fors A/S
Tåsrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon 70 20 20 66
E-mail holbaek@fors.dk
Hjemmeside www.fors.dk 
Fors A/S projekter - www.fors.dk/projekter