Vejbelysning

Fremover skal grundejere på private fællesveje betale for vejbelysningen på deres vej. Hvis du er berørt af ændringen, vil du modtage et brev fra kommunen.

Ændringer af vejbelysning på private fællesveje

Grundejere ved private fællesveje skal fremover betale for vejbelysning.

Byrådet har besluttet, at alle grundejere på private fællesveje fremover skal betale for vejbelysningen. Derfor bliver alle eksisterende aftaler, om at kommunen helt eller delvist betaler, nu sagt op. 

Kommunen kan stadig stå for vejbelysningen

De eksisterende aftaler bliver opsagt løbende, efterhånden som processen skrider frem. De første aftaler er sagt op med virkning fra den 1. februar 2012. Holbæk Kommune tilbyder fortsat at stå for vejbelysningen, dog mod en betaling på 420 kr. om året. Beløbet dækker el-udgifter, udskiftning af lyskilder, sikkerhedstilsyn, almindelig overvågning af anlægget samt nyanskaffelse og afskrivning.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen ikke tjener på denne ordning. Tilbuddet skal derfor alene ses som et forsøg på at hjælpe de grundejere, som måtte være interesseret i denne service.

Ønsker grundejerne ikke at benytte kommunens tilbud, men vil gerne have lys på vejen, skal de selv sørge for vejbelysningen, som skal leve op til lovens krav. 

Berørte får informationsbrev 

Ændringen berører grundejere på private fællesveje. Alle grundejere, der er omfattet af ændringen, har fået brev med yderligere information. Holbæk Kommune har for overskuelighedens skyld valgt at dele processen op i etaper. 

Natslukning af vejbelysningen

I tidligere Tølløse og Svinninge kommuner, vil der indtil videre fortsat være natteslukning af vejbelysningen ml. kl. 01.00 og 05.00. Ligesom der slukkes helt for vejbelysningen i perioden 5. maj til 8. august (de lyse nætter). 

Uændret takst i 2017 

Holbæk Kommune har fastsat taksten for 2017 for vejbelysning på private fællesveje. Taksten er uændret 420 kr. for parcelhuse. 

Fejl og mangler ved vejbelysning 

Holbæk Kommune, SEAS-NVE, EnergiMidt og Dong har et samarbejde omkring anmeldelser af vejbelysning der er ude af drift. 

Hvis en enkelt lampe eller hele vejen pludselig er uden lys, eller ser du en påkørt lysmast, kan du kontakte én af de følgende afhængig af hvor det er. 

i det tidligere Tornved Kommune minus Knabstrup: 

Fejlmelding til EnergiMidt

på Orø: 

Fejlmelding til DONG energy

 i resten af Holbæk Kommune: 

Fejlmelding til SEAS-NVE

NB. SEAS-NVE har 10 arbejdsdage til udbedring af skaden.

Du har også mulighed for at sende oplysningen om defekt vejbelysning via mobiltelefon eller et skema på Giv et praj - se under selvbetjening øverst til højre. 

Øvrige oplysninger 

Hvor er vejene offentlige og hvor er de private?

Kort, stats- kommune- private fællesveje

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

06.02.2017

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund