Alkoholbevilling

Ønsker du som virksomhed at søge om eller forny din alkoholbevilling, kan du læse mere her.

Virksomheder som servere alkohol, stærke drikke og vin, skal have en alkoholbevilling. Alkoholbevillingen kan kun gives til personer der opfylder en række betingelser.

Hvem kan få alkoholbevilling

Personer der søger alkoholbevilling:

 • Skal have et næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Skal være fyldt 25 år eller 23 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4 til hinder for, at få en alkoholbevilling.
 • Har ikke anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
 • Har ikke forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

 • Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13. stk. 1, nr. 2 og 3.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurationslovens § 16 stk. 1,2 og 5 er hinder for meddelelses af bevilling.

Der kan bla. søges om alkoholbevilling, bestyrelsesgodkendelse, fornyelse og forhåndsgodkendelse ved at klikke her.

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevilling gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Bevillingsnævnet i Holbæk Kommune består af:

 • Jens G. Kristiansen, formand
 • Rolf Rasmussen, næstformand
 • Jan Johannesen (repræsentant for politidirektøren)
 • Krystyna Hansen
 • Gitte Brønnum Busk
 • Henrik Nielsen

Sekretær for bevillingsnævnet er Hanna Vestenaa, Chefkonsulent i Sundhedsafdelingen.

Svar på ansøgning om alkoholbevilling sendes som Digital Post.

Møder i bevillingsnævnet:

 • 14. marts 2016
 • 13. juni 2016

For yderligere information, kontakt bevillingsnævnets sekretær Hanna Vestenaa, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, telefon 72 36 36 36 eller på sundhedscenter@holb.dk

Restaurationsplan vedr. alkoholbevillinger (pdf)

 Feedback

Sidst opdateret

27.01.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen