Annoncering af høringsmateriale for udbud af beskæftigelsesunderstøttende tilbud i Holbæk Kommune

Annoncering af høringsmateriale herunder invitation til infomøde

Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge, der tilsammen udgør Holbæk Kommunes arbejdsmarkedscenter, bringer i slutningen af marts 2017 en række beskæftigelsesunderstøttende tilbud i udbud. Vi er nu klar til at præsentere et udkast til det samlede udbudsmateriale, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer og spørgsmål til i en høringsperiode der løber frem til 22. marts.

 

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved Jeppe Møller via mail jemol@holb.dk.

Vi ønsker jeres kommentarer og spørgsmål til udbudsmaterialet senest d. 22. marts 2017. Spørgsmål og kommentarer sendes til jemol@holb.dk og vil blive besvaret i en samlet opsamling, senest d. 20. april, hvor det færdige udbudsmateriale forventes annonceret.

 

Vi ønsker særligt, at I i jeres kommentarer og spørgsmål tager stilling til, om udbudsmaterialet og dets kravspecifikationer kan skærpes, så det bliver klarere, hvad der forventes af løsningsforslagene. I må også meget gerne tage stilling til, om vurderingskriterierne er rimelige.

Der blev i efteråret efterspurgt, at vi i høringsperioden afholder endnu et informationsmøde, hvor udbudsmaterialet kan blive drøftet. Derfor inviterer vi til informationsmøde d. 15. marts.

 

Mødet finder sted d. 15. marts 2017 i kantinen på Jernbanevej 6 kl. 14-16.

 

Tilmelding sker pr. mail til jemol@holb.dk senest 13. marts. Husk at angive hvor mange personer, der deltager. Tilmeldingen er først modtaget, når du har modtaget bekræftelse.

På mødet vil vi fokusere på de forløb, udbuddet omfatter. Der vil ikke være mulighed for at foreslå helt nye forløb. Udover at kunne afklare jeres spørgsmål, håber vi, at vores samtaler på mødet vil være med til at skærpe materialet.Feedback

Sidst opdateret

09.03.2017

Ansvarlig redaktør

Kristian Knudsen