Interessetilkendegivelse - bygningsarbejder

Interessetilkendegivelse for entreprenører og håndværkere vedrørende tilbud på bygningsarbejder til Holbæk Kommune

Her kan du tilkendegive din interesse i at løse opgaver inden for vedligehold, renovering og større anlæg af kommunens bygninger.

I Holbæk kommune går vi ind for størst mulig åbenhed om, hvordan vi anvender de midler, der er til rådighed.

Ved valg af entreprenør følger kommunen Tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv, men udbuddene vil vi forsøge at tilrettelægge, så det er muligt også for mindre firmaer at være med enten i direkte bud eller som led i en fagentreprise.

Det skal bemærkes, at indsendelse af et interesseskema ikke er det samme som en garanti for at blive indbudt til opgaver, ligesom der ikke er garanti for at få tildelt opgaver. Her følges gældende love, regler og vejledning og det hensyn, at vi kan forvalte kommunens midler bedst muligt.

Det er kommunen, der i sidste ende afgør, hvem der skal have opgaven.

Du kan principielt indsende interesseskema hele året, og vi opfordrer til at gøre det, hvis du er interesseret i at medvirke i de kommunale udbud. Hvis du ikke længere er interesseret i at give bud på kommunens opgaver, bedes du give besked om det.

Hvis du ikke tidligere har udfyldt et skema med interessetilkendegivelse, kan du gøre det online her. 

Udfyld interessetilkendegivelse

Firmaer der har meldt interesseFeedback

Sidst opdateret

04.02.2016

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36

E-mail: kommunaltanlaeg@holb.dk