Præcise adresser

Danmark har gode adresser, men der er stadig huller på landkortet. For eksempel mangler der adresser i mange kolonihaver, i storcentre, i baggårde med småerhverv og på hospitaler.
13.05.2014

Hvis der kun er en enkelt eller ganske få adresser i et stort område med mange bygninger har 1-1-2, ambulance, brand og politi svært ved at finde frem og kan blive forsinket.

Gode og præcise adresser er ikke kun nyttige i en akut situation – også i det daglige, når post og pakker skal bringes ud, når taxien eller serviceteknikeren skal finde frem ved hjælp af GPS – eller når venner og familie skal på besøg. Adresseringen kan også have betydning for om du kan tegne forsikring for dit hus.

Også virksomhederne vil kunne mærke de nye adresser på bundlinjen, fordi det gør det lettere for kunderne at finde frem og for virksomhederne at lave kørselsplanlægning.

Hvad skal du gøre?

Alle landets kommuner går i gang med at kontakte ejere, lejere, og administratorer i de områder, hvor der er for få adresser. Arbejdet med at lave de nye adresser starter i maj 2014 og forventes afsluttet i løbet af 2015.

Kommunen kontakter dig, hvis du skal have en ny adresse. Du skal altså ikke selv gøre noget for at sikre, at din adresse bliver præcis.

For at du også selv kan få gavn af forbedringerne, skal du opdatere data i dit GPS-system efter producentens anvisninger. Nyere GPS-systemer og de fleste smartphones opdaterer dog automatisk.

- Er dit husnummerskilt tydeligt? Husk at synlige adresser er Danmarks bedste vejviser.


Du kan læse mere om arbejdet med adresser på danmarksadresser.dk

 Feedback

Sidst opdateret

08.10.2015

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen