Til kamp mod kæmpe-bjørnekloen

Forårets kamp mod den store kæmpe–bjørneklo skal nu for alvorlig i gang. En plante kan i teorien blive til 12.000 nye planter, hvis den ikke bekæmpes i tide.
14.05.2014

Planten er letgenkendelig

Kæmpe-bjørnekloen er med sine to til fem meter høje stængler den største skærmplante i vores natur. Planten er let at kende på sine store, udbredte skærme og store fligede blade, der kan blive op til halvanden meter lange. Plantestænglen er hul og med spredte, stive hår og røde pletter. Hele planten lugter ubehageligt og svagt kemisk - nogle sammenligner lugten med blyakkumulatorer. Lugten skyldes indholdsstoffet furocoumarin.

Bekæmpelsen har høj prioritet

Holbæk Kommune vedtog i 2008 en "indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo". Det blev også besluttet, at kommunen kan give påbud til grundejeren, hvis der ikke foretages en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørnekloen.
Her finder du link til indsatsplanen.

Kommunen tager sin tørn

Holbæk Kommune vil stå for sin del af bekæmpelsen af planten på de kommunale arealer og opfordrer samtidig borgere til at melde til kommunen, hvis de opdager ubekæmpede planter.
Du kan skrive til vaekstogbaeredygtighed.dk

Private lodsejere har en stor rolle

På private grunde står de enkelte private lodsejere for kampen. Derfor skal lodsejere, der har kæmpe-bjørnekloen på deres grund, bekæmpe planten inden 1. juni. Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside om hvordan kæmpe-bjørnekloen kan bekæmpes og særlige kendetegn ved planten.

Gå til mere information om kæmpe-bjørnekloen

 Feedback

Sidst opdateret

30.06.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen