Fordebat: Forslag til lokalplanforslag nr. 2.83 og Kommuneplan nr. 35

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for boligområde ved L.C. Worsøesvej, Holbæk
10.01.2017

Igangsættelsen sker på baggrund af Byrådets beslutning den 12. oktober 2016 om at opføre ca. 100 boliger og 6 boliger til skæve eksistenser. Beslutningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplanforslag nr. 2.83.

Planområdet omfatter et areal på ca. 3,3 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk. Området er i dag udlagt til erhvervsformål, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der ændrer anvendelsen, så der fremover bliver mulighed for boliger. 

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest 24. januar 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Læs mere om den videre proces Feedback

Sidst opdateret

10.01.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen