Strategisk varmeplan

Byrådet har den 9. december 2015 godkendt Strategisk Varmeplan for Holbæk Kommune.
06.01.2016

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S og andre berørte parter gennemført en varmeplanlægning for hele kommunen. Målet er at opnå en fornuftig udfasning af brugen af fossile brændsler i varmeforsyningen og at danne beslutningsgrundlag for fremtidens detailplanlægning af nye varmeløsninger i kommunen.

Målet er således en varmeforsyning, som spiller godt sammen med det øvrige energisystem, og som bygger på de bedste erfaringer og nyeste teknologier. Strategien handler således om de konkrete tiltag på kort sigt og skitserer, hvad der skal arbejdes med for at opnå målet om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Læs Strategisk VarmeplanFeedback

Sidst opdateret

10.01.2017

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund