Fordebat: Forslag til Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning om at muliggøre udvidelse af de nugældende anvendelsesbestemmelser for Jyderup Præstegård.
03.03.2017

Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning fra en lokal entreprenør med et ønske om fremtidigt at kunne anvende præstegården til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplanforslag nr. 11.17 Jyderup Præstegård.

Planområdet omfatter et areal på 0,9 ha og er beliggende i den nordøstlige del af Jyderup by, nord for jernbanen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 kommer til at udlægge planområdet fra offentligt formål til centerformål herunder bolig og blandede funktioner med publikumsorienterede aktiviteter og erhverv. Lokalplanforslag nr. 11.17 Jyderup Præstegård kommer til at fastholde bevaringsbestemmelser med henblik på at sikre præstegårdens bevaringsværdier samtidig med, at bygningerne fastholdes som en åben, aktiv del af byens kulturhistorie.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest mandag d. 3. april 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Plan og Åben Land, 0899 Kommuneservice.

Læs mere om den videre proces Feedback

Sidst opdateret

06.03.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen